Adaptacija in energetska sanacija Vrtca Pikapolonica

V mesecu juniju 2014 smo začeli z investicijo v adaptacijo in energetsko sanacijo Vrtca Pikapolonica.

Z obnovo bomo povečali kapacitete in sicer bomo pridobili nove notranje uporabne igralne površine v velikost 36 m2, s čemer bomo lahko sprejeli dodatnih 15 otrok. Tako bomo pridobili nove uporabne površine v velikosti 36 m2 za izvajanje predšolske vzgoje, povečali kapacitete za sprejem dodatnih 15 otrok, zagotavljali boljše bivalne pogoje, izboljšali kakovost izvajanja varstva otrok na ravni regije, povečali normativno površino na otroka, z adaptacijo objekta pa prihranili 30% porabe energije. Skupna ocena vrednosti investicije je 865.034 €, od tega imamo podpisano pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za gospodarstvo v višini 521.334 €.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top