Zasavski menjalni krog tudi v Trbovljah

Menjalni krog je sejem medsebojne delitve, kjer ne potrebujemo Evrov. Dobrine in storitve menjamo neposredno v skupnostnem dogovoru in za valuto uporabljamo kupon Kuolm. Vsak, ki prinese dobrino ali storitev dobi kupon, ki ga potem lahko zamenja za drugo dobrino ali storitev.

Idejna podlaga neposredne menjave je demokratična menjava dobrin v skupnosti, ki deluje brez načel monetarne politike in posrednikov, ki bi služili na ta način – na podlagi pristnih, neposrednih in človeških odnosov. Člani med seboj lokalno sodelujejo / trgujejo v nedenarni obliki in si tako olajšajo indirektno menjavo dobrin in storitev. Vse storitve sistema so neprofitne. Menjalni krog je del projekta lokalnega sistema izmenjave/trgovanja, ki v osnovi teži k utrjevanju alternativnih vrednot in načina delovanja, drugačnih od tistih, ki ga ustvarjata globalni trgovinski in gospodarski sistem. Z neposredno menjavo ustvarjamo povezano skupnost, ki temelji na vzajemnem zadovoljevanju materialnih potreb, ohranjamo in razvijamo potenciale znotraj lokalne skupnosti. Idejna podstat menjave predstavlja zavedanje o nujnosti počasnega izkoreninjanja pretirano potrošniško naravnane družbe, nenasilnega odvzema moči korporacijam in trenutnemu monetarnemu sistemu ter ozaveščanja o lastni moči in moči, ki jo imamo kot skupnost.

Zato vsako prvo soboto v mescu po celem Zasavju (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Litija, Izlake) postavimo stojnice, kamor lahko prineseš dobrine, ki so ti odveč ali jih ne potrebuješ, ponudiš storitve (inštrukcije, sprehajanje psa, košnja trave…) in jih zamenjaš za kaj drugega. V Trbovljah se menjalni krog odvija na tržnici od 8. do 12. ure.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top