Začasno podaljšano brezplačno parkiranje na modrih conah

V luči trenutnih epidemioloških razmer, se je Občina Trbovlje odločila, da začasno podaljša brezplačno parkiranje na sicer plačljivih conah parkiranja.  Tako bo začasno omogočeno brezplačno parkiranje do vključno 18. decembra 2020, in sicer na parkirišču pred Splošno bolnišnico Trbovlje in Zdravstvenim domom Trbovlje ter na Ulici 1. junija, od knjižnice do vključno parkirišča pri pošti. ...

Read more

Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Danes, 26. novembra 2020, lahko še oddate predlog za kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani. Kandidati morajo biti stari najmanj 30 let, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in so zdravstveno ter osebnostno primerni za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvladajo slovenski jezik. Mandat sodnika porotnika traja pet (5) let ...

Read more

Omejeno osebno poslovanje s strankami

Spoštovani obiskovalci in stranke Občine Trbovlje Zaradi slabega epidemiološkega stanja in vezano na prizadevanja, da se okužbe s koronavirusom čim hitreje zamejijo, vas obveščamo, da bomo z dnem 18. 11. 2020 na Občini Trbovlje omejili osebno poslovanje s strankami. Stranke lahko zadeve urejajo preko navadne oziroma elektronske pošte ali po telefonu (vsi kontaktni podatki zaposlenih so objavljeni na povezav ...

Read more

Brezplačno parkiranje na modrih conah

Glede na trenutne slabe epidemiološke razmere smo se tudi na Občini Trbovlje odločili, da med 18. in 29. novembrom 2020 omogočimo brezplačno parkiranje na javnih parkiriščih, kjer so drugače vzpostavljene cone plačljivega parkiranja. To pomeni, da bo med 18. in 29. novembrom 2020 omogočeno brezplačno parkiranje na parkirišču pred Splošno bolnišnico Trbovlje in Zdravstvenim domom Trbovlje ter na Ulici 1. jun ...

Read more

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrade Tončke Čeč

Občina Trbovlje je objavila javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrade Tončke Čeč za leto 2021. Nagrado Tončke Čeč podeljuje Občinski svet Občine Trbovlje za izjemne dosežke na kulturnem in umetniškem področju. Prejmejo jo lahko občanke in občani občine Trbovlje, zavodi, organizacije, društva, združenja ali skupine, ki so s svojimi kulturnim in umetniškem delovanjem pomembno prispevali k ugledu ...

Read more

Kulinarični festival na malce drugačen način

Lansko leto je prva izvedba kulinaričnega festivala požela veliko pohval tako s strani gostincev kot gostov festivala, zato ga letos ponavljamo in bo najbrž postal tradicionalen. V soboto, 21. novembra, se tako v Trbovljah začenja že drugi Festival industrijske dediščine - kulinarični festival "Iz trbouskiga špajza". Lokalni gostinski ponudniki bodo obudili spomin na tradicionalno kuhinjo, jedi pa bodo prip ...

Read more

NAKUP NOVEGA VOZILA ZA NENUJNE IN SANITETNE REŠEVALNE PREVOZE

Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in direktor ZD Trbovlje dr. Denis Tomše, sta danes vodji reševalne službe v ZD Trbovlje Robertu Joštu, v uporabo predala novo vozilo VW Crafter, namenjeno ne-nujnim in sanitetnim reševalnim prevozom pacientov. Nabavna vrednost vozila z dodelavo je 72.000 EUR, v njem pa je poleg voznika prostora še za 5 sedečih pacientov, od tega za enega slabše pokretnega pacienta ali en ...

Read more

Nevladnim organizacijam v Trbovljah ne bo potrebno vračati sredstev za dejavnosti, ki jih zaradi ukrepov niso mogli izvesti 

Na pobudo Občine Trbovlje je Občinski svet sprejel sklep, da nevladnim organizacijam v Trbovljah ne bo potrebno vračati sredstev za dejavnosti, ki jih zaradi vladnih ukrepov v letošnjem letu niso mogli izvesti. Novi koronavirus je namreč v veliki meri spremenil skoraj vsa področja našega življenja. Ukrepi so se tako ali drugače dotaknili slehernega državljana, zagotovo tudi tistih, ki delujejo v nevladnih o ...

Read more

Spremenjen prometni režim na križišču Kamnikar.

Z zamenjavo 20 let starih semaforjev na križišču Kamnikar se je vzpostavila tudi sprememba prometnega režima na omenjanem križišču. Pešci morajo namreč za prehod regionalne ceste pritisniti tipko za pešce. S pritiskom na tipko se bo voznikom na regionalni cesti prižgala rdeča luč, pešcem pa zelena, torej lahko varno prečkajo prehod. Prometni režim je sedaj podoben režimu na križišču pri Sparu. Prav tako pa ...

Read more

Javno naznanilo

Objavljamo javno naznanilo o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve del EUP TR-29 CU v OPN Trbovlje.. Elaborat lokacijske preveritve je objavljen na spletni strani https://www.trbovlje.si/. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe in predloge poda v času od 10. 11. 2020 do 25. 11. 2020. Naznanilo_JR Elaborat_LP ...

Read more

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top