Zveza združenj borcev za vrednote NOB

Smo organizacija, ki ima status civilne družbe. Deluje v javnem interesu in država ji je podelila delovanje na področju vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč.

Imamo STATUT, ki določa pravila delovanja. Z vsakoletnim programom dela, ki ga seveda med letom dopolnjujemo, izpolnjujemo svoje statutarne obveznosti.

Naše statutarne obveznosti, ki jih skrbno izpolnjujemo so:

  • ohranjanje tovariških vezi, solidarnosti med borci,
  • skrb za starejše, bolne člane na domu, v bolnišnicah in v domovih starejših občanov,
  • skrb za prenašanje in ohranjanje zgodovinske resnice o NOB z organiziranjem,
  • soorganiziranjem in udeležbo na proslavah in komemoracija,
  • izvajanje medgeneracijskega sožitja,
  • skrb za spominska obeležja,
  • povezovanje z drugimi veteranskimi društvi in organizacijami civilne družbe,
  • humanitarne dejavnosti: »Euro za humanost«, zbiranje zamaškov in odpadlih baterij (za Eko šolo – Tončka Čeč Trbovlje).

Veseli smo, da vsakoletni program nalog skoraj v celoti izvršimo. Pri tem naj poudarim, da je naše delo kolektivno in ga izvajamo v 9. krajevnih organizacijah. Društvo vodijo organi združenja: skupščina, izvršni odbor združenja in nadzorni odbor.

Marija Govejšek

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top