ZOS POZVAL PRISTOJNE K ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA NEMOTENO DELOVANJE ZDRAVSTVENIH DOMOV

Združenje občin Slovenije je na pristojna ministrstva in ZZZS poslalo dopis, s katerim želi še pravočasno obvestiti, da utegne priti do novih finančnih obremenitev občinskih proračunov, katerih pa občine ne bodo zmogle kriti.

 

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top