ZLU uspešna na razpisih – pridobili sredstva za usposabljanje zaposlenih

ZLU piše novo zgodbo o uspehu. Uspešni smo bili na razpisu MIZŠ in pridobili t. i. Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016-2019. Z vključitvijo v projekt smo naredili korak naprej v razvoju vseživljenjskega učenja v Zasavju. S programi centra bomo povečali vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Tako bomo v regiji omogočili številna brezplačna usposabljanja za zaposlene, starejše od 45 let, s končano največ srednjo šolo. V letih 2016 – 2019 bomo skupaj s partnerji izvedli 86 usposabljanj iz naslednjih sklopov:
· 50-urni programi splošnega neformalnega izobraževanja (SNIO)
· 20-urni programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oz. certifikata
· 60-urni program Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
· 50-urni programi Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO)
· programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (programi UŽU)

V SEPTEMBRU 2016:
· ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE-PRVI KORAKI V SVET TUJIH JEZIKOV, 50 ur
Začetek 14.9. 2016, od 17. do 20. ure, ZLU Zagorje, vodi Dejan Kramžar.

· UPORABNO RAČUNALNIŠTVO, 50 ur
Začetek 21. 9. 2016, od 17. do 20. ure, ZLU Zagorje, vodi Dušan Malić.

Prijave in informacije: 03 56 55 125.

V skupino sprejmemo 13-15 udeležencev.

Dejavnosti projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016-2019 sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato so programi za udeležence BREZPLAČNI.

Brez naslovaBrez naslovaaa

Brez naslovaaaa Brez naslovaae

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top