Zgrajena pilotna stena na Rudarski cesti ni vzrok zastajanja vode v objektu Loke 5

Po končani obnovi ulice Rudarska – Kešetovo so nas lastniki hiše Loke 5 obvestili, da se v kleti redno pojavlja meteorna voda – vzrok za zastajanje meteorne vode naj bi bila izgradnja pilotne stene na nasprotni strani ceste.

 

Po ogledu se je ugotovilo, da zgrajena pilotna stena ni vzrok zastajanja vode v objektu. Prav tako ne novozgrajeni vodovod.

 

Dejstvo pa je, da v klet vdira podtalna voda in da je potrebno zadevo sanirati. Izvedli bomo ureditev iztoka iz kleti objekta Loke 5. Posegov v objektu ni, razen namestitve nove odtočne cevi, so pa potrebni posegi zunaj objekta, to je v hodnik za pešce in ločilni otok. Potrebno bo odstraniti asfalt in izkopati v območju ostalih komunalnih vodov, postaviti revizijski jašek in položiti kanalizacijske cevi.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top