Zbor članov DVI Zasavje tokrat na Dolu

Leto je naokrog in začele so se priprave na zbor članov. V začetku marca je imelo DVI Zasavje zbor članov na Dolu pri Hrastniku v gostilni Gurman. Zaradi nesklepčnosti smo zbor članov premaknili za petnajst minut in med tem časom so nam učenci iz Kulturnega umetniškega društva Veter pod vodstvom Slobodana Filipoviča pripravili pester kulturni program. Vsem nastopajočim se iskreno zahvaljujemo.

Zbora članov se je udeležil župan občine Hrastnik, gospod Miran Jerič, podžupanja občine Trbovlje Jasna Gabrič, predsednik in tajnik ZDVIS Janez Podržaj in mag. Vladimir Pegan, podpredsednik ZDVIS Bojan Černjak, ki je hkrati tudi predsednik DVI za Koroško, predstavniki DVI Celje in DVI Maribor ter predstavniki invalidskih in veteranskih organizacij.

Predsednik društva Zvone Tahirovič je  podaril knjigo  »Vojni invalidi«, podžupanji občine Trbovlje Jasni Gabrič.

Da je zbor potekal nemoteno smo izvolili delovno predsedstvo, dva overovatelja zapisnika, verifikacijsko komisijo in komisijo za sklepe.

 

Udeleženci zbora članov so sprejeli poročilo predsednika društva Zvoneta Tahiroviča o delovanju društva, finančno poročilo za leto 2012, poročilo nadzornega odbora in častnega  razsodišča. Prav tako so člani sprejeli finančni plan in program dela za leto 2013 ter potrdili predstavnico sekcije Hrastnik Magdaleno Rodošek za članico izvršnega odbora društva za mandatno obdobje 2011-2015.

 

Na predlog izvršnega odbora društva  je predsednik podelil zahvalo za prizadevno delo v društvu in sodelovanje na področju invalidskega varstva članom Martinu Medvedu, Romanu Lanegerju, Mariji Cerkovnik in Štefaniji Holešek.

 

Članice skupine »Nagelj« pa so nam pripravile razstavo svojih izdelkov.

 

 Zapisala: Urška Holešek

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top