Zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo po neurju 1. 7. 2020

Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje za ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo med 29. junijem in 1. julijem 2020, Občina Trbovlje poziva oškodovance, da lahko le-to prijavijo na predpisanih obrazcih najkasneje do srede, 5. 8. 2020, do 17. ure.

Zaradi lažje organizacije in vnosa podatkov v sistem AJDA naprošamo vse, ki boste prijavili škodo, da to storite čim prej in ne zadnji dan. Za večstanovanjske bivalne zgradbe prijavlja škodo upravitelj, skupnost stanovalcev ali pooblaščeni predstavnik lastnikov.

Oškodovanci škodo prijavijo na predpisanih obrazcih objavljenih na strani URSZR, in sicer:

Obrazec 1 – ocena škode na kmetijskem zemljišču (poškodovano zemljišče od mulja in kamenja ipd. – škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje!)

Obrazec 3 – ocena škode za uničeno stavbo v celoti

Obrazec 4 – ocena delne škode na stavbi – objektu

Obrazec 5 – ocena škode na gradbeno-inženirskih objektih (infrastruktura)

Obrazce za prijavo škode lahko oškodovanci dobijo tudi na Oddelku za okolje, prostor in GJS, Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.

Izpolnjene in podpisane obrazce s strani oškodovanca, sliko poškodovanega zemljišča / objekta in kontaktne podatke oškodovanca (telefonsko številko) je potrebno oddati v času uradnih ur v pisarno št. 54 (Monika Dolinšek), Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, najkasneje do srede, 5. 8. 2020, do 17:00 ure.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 03 56 27 983 (Monika Dolinšek) ali 03 56 27 921 (Mirko Zidar).

Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija za infrastrukturo.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top