Zavod za šport Trbovlje tudi v letu 2016 pridobil nepovratna sredstva Fundacije za šport

V Zavodu za šport smo se konec lanskega leta prijavili na Fundacijo za šport s tremi programi in sicer na področju D3 – dejavnost interesne športne vzgoje otrok in mladine s programoma »Spoznavajmo se s športom« in »Šport v osnovne šole« ter na področju O – gradnja športnih objektov s programom »Obnova ter posodobitev športno – rekreacijskih igrišč v Trbovljah«.

Program »Spoznavajmo se s športom« je Fundacija že deveto leto zapored podprla … za leto 2016 smo pridobili 5.300 € nepovratnih sredstev.
V parih stavkih nekaj o programu … v »Vrtcu Trbovlje« so že pred leti program »Spoznavajmo se s športom« vključili v redni plan njihovega dela (kvota ur namenjena športnim aktivnostim). Vsako leto sodeluje do 150 otrok zadnjega letnika vrtca. Program zajema različne športne panoge (rokomet, nogomet, atletika, karate ter športno plezanje), seveda prilagojene starostnemu nivoju udeležencev. Vsi pa imajo osnovno nit, oziroma osnovno vodilo – spoznavati se s športom v igri in zabavi! Za program lahko rečemo, da se je v celoti uveljavil … tako na področju sodelovanja z Vrtcem (dopoldan brezplačno) kot tudi na področju popoldanskih (plačljivih) aktivnosti.

V letu 2015 smo pristopili k izvajanju programa, ki naj bi nekako pomenil nadaljevanje izvajanja zgoraj omenjenega. Program smo poimenovali »Šport v osnovne šole« in ga kot takega prijavili v namen pridobitve nepovratnih sredstev. Ciljna skupina so osnovnošolci od 1. do 5. razreda na vseh štirih osnovnih šolah v Trbovljah. Na žalost program ni dobil zadostne podpore za dodelitev sredstev … kljub temu bomo program poskušali izvajati tudi v bodoče (za enkrat z izvedbo tečajev nogometa ter rokometa).

Drugi odobren program je s področja »O – gradnja športnih objektov«. Kljub temu, da športna igrišča po Trbovljah niso v upravljanju ZŠT (so pod okriljem krajevnih skupnosti ter občine) smo se v ZŠT odločili, da poskušamo obnoviti nekatera izmed njih katerih obnova je več kot potrebna. Izvedli smo popis vseh športnih igrišč po Trbovljah (11), evidentirali trenutno stanje ter potrebo po sanaciji le-teh.
Na razpisu Fundacije za šport smo se prijavili s program »Obnova ter posodobitev športno – rekreacijskih igrišč v Trbovljah« in bili uspešni … programu je bilo dodeljenih 20.800 € nepovratnih sredstev.
Katera igrišča bodo obnovljena, kaj se bo obnovilo in v kolikšni meri, pa se bomo dogovorili skupaj s predstavniki občine ter predstavniki krajevnih skupnosti. Seveda pa bo obseg obnove odvisen tudi od zmožnosti finančnega sodelovanja … tako enih kot drugih.

c22f9447-70aa-4e0d-a2a3-ce9e620b3006 794b6042-2ee0-481c-b656-8ee5034c7b73 105cce8b-c0b2-4dce-9e7d-6b6186d4f89a

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top