ZaTO – Zasavska turistična organizacija

22. avgusta 2012 je bila ustanovljena nepridobitna gospodarska družba ZaTO – Zasavska turistična organizacija.

Njena ustanovitev je bila eden od ključnih ciljev operacije Vse teče v 3 krasne, skupnega projekta Regionalnega centra za razvoj in treh zasavskih občin, ki ga je v največji meri omogočil Evropski sklad za regionalni razvoj. Temeljni namen družbe je pospeševanje razvoja turizma v Zasavju in njegova umestitev na turistični zemljevid Slovenije.

ZaTO, kar je okrajšano ime družbe, bo iskal odgovore na vprašanja nadaljnjega razvoja turizma v Zasavju. Med razvojnimi nalogami so najpomembnejše priprava turističnih strategij in programov, sodelovanje pri pripravi investicijskih načrtov in zagotavljanje sredstev prek različnih razpisov. V sklop izobraževalnih aktivnosti sodijo individualna strokovna svetovanja, organizacija usposabljanj in izobraževanj za turistične ponudnike, delavnic, konferenc, simpozijev, kongresov in drugih strokovnih srečanj. Organizacija ima številne naloge tudi na raziskovalnem področju in pri povezovanju zasavskih turističnih ponudnikov v regiji in širše. Najobsežnejše naloge pa so si zadali na področju promocije in trženja, ki zajema razvejane predstavitve zasavske ponudbe, pospeševanje spominkarstva, izdajanje promocijskih gradiv, trženje programov in organizacija izletov in prireditev.

Ustanovitveno družbeno pogodbo je podpisalo šestnajst družbenikov. Največji delež ustanovitvenega kapitala, ki znaša 7500 evrov, je vplačal Regionalni center za razvoj, preostali družbeniki pa so gospodarske družbe in posamezniki, ki delujejo na področju turizma in prihajajo iz vseh treh zasavskih občin. Organizacijo bo vodila Nataša Jerman Rajh, v njej pa bodo zaposlene tri osebe.

Besedilo: RCR Zasavje

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top