Zasavska gospodarska slika v številkah

V izpostavi AJPES Trbovlje so tudi letos pripravili zbirne rezultate poslovanja zasavskih družb in podjetnikov v letu 2011 na podlagi podatkov iz letnih poročil, ki so jih družbe in podjetniki predložili AJPES za namen državne statistike in jih predstavili v Informaciji o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Zasavski regiji v letu 2011. Žal podatki niso najbolj optimistični, saj se je poslovanje zasavskih gospodarskih družb v letu 2011 precej poslabšalo, nekoliko boljše pa je bilo poslovanje zasavskih samostojnih podjetnikov. Kljub temu je v poročilu nekaj lepih številk, o njih pa v nadaljevanju.

Zasavski podjetniki so ustvarili 17,6 milijone evrov neto dodane vrednosti, 7 % vec kakor v letu 2010 . Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 25.835 evrov in je bila v primerjavi z letom 2010 je bila vecja za 5 % . V zasavskih družbah je bilo v letu 2011 zaposlenih 6.754 delavcev, 1 % manj kakor v letu 2010. Povprecna mesecna placa na zaposlenega je v zasavskih družbah znašala 1.425 evrov in je bila za 4 % vecja kakor v letu 2010 . V primerjavi s povprecno slovensko mesecno placo na zaposlenega v družbah je bila višja za 9 evrov.

Na rezultate poslovanja Zasavske regije so odlocilno vplivale družbe s podrocja predelovalnih dejavnosti in s podrocja gradbeništva ki so ugotovile najvec neto ciste izgube (8,2 milijona evrov), ter podjetniki s podrocja strokovnih, znanstvenih in tehnicnih dejavnosti, s podrocja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil in s podrocja predelovalnih dejavnosti, ki so skupaj ustvarili vec kot polovico neto podjetnikovega dohodka v Zasavski regiji.

Celotno poročilo si lahko preberete s klikon TUKAJ.

 

Besedilo: Irena Murnc, Ajpes

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top