Zasavje dobilo prvi podjetniški portal

Oktobra je na naslovu www.podjetno-zasavje.si začel delovati zasavski podjetniški portal. Na njem so združene kratke in koristne informacije o Zasavju in njegovi gospodarski podobi, predstavljena so nekatera podjetja, ustanove in organizacije, ki lahko pomagajo vlagateljem in drugim, ki iščejo poslovne priložnosti, ter lokacije in objekti, ki jih lahko zainteresirani kupijo ali najamejo za svojo dejavnost. Portal je namenjen domači in tuji poslovni ter splošni javnosti, zato so informacije prevedene tudi v angleški, nemški in hrvaški jezik.

Že septembra je izšel prav tako štiri jezični poslovni vodnik Podoba zasavskega gospodarstva (Image of Zasavje’s Economy / Ein Wirtschaftsbild von Zasavje / Gospodarska slika Zasavja). Vodnik se začenja z osnovno predstavitvijo Zasavja, kratko zgodovino gospodarskega razvoja, nekaterimi kazalniki trenutnega stanja in razvejanosti poslovnih odnosov s tujino. V naslednjem delu je predstavljenih več kot štirideset gospodarskih družb, ki so s svojimi izdelki ali storitvami zelo vpete v mednarodno trgovino ali imajo tovrstne načrte in možnosti. V zaključnem delu so predstavljene še državne in regijske ustanove, ki lahko zainteresiranim in morebitnim vlagateljem pomagajo pri navezovanju stikov z zasavskim gospodarstvom in pri poslovnem sodelovanju. Poslovni vodnik po Zasavju si lahko v elektronski obliki ogledate tudi na portalu Podjetno Zasavje, v tiskani izdaji pa je na razpolago na Regionalnem centru za razvoj, gospodarski in treh obrtnih zbornicah, na sedežu zasavskih občin in nekaterih drugih mestih.

Obe promocijski aktivnosti sta bili izvedeni v okviru projekta Podjetno Zasavje, ki so se ga skupno lotili Regionalni center za razvoj, Občina Hrastnik, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi. Projekt se je odvijal od sredine letošnjega aprila do konca septembra, glavna izvajalca pa sta bila Gospodarska zbornica Slovenije za področje internacionalizacije in vzpostavitve modela mreženja in Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik s še devetimi člani konzorcija, ki so poskrbeli za izvedbo podjetniških delavnic, usposabljanj, svetovanj in dogodkov.

Skupaj sta bila izvedena dva natečaja za naj podjetniško idejo Zasavja, 48 usposabljanj in delavnic, trije vikend podjetniški dogodki, štiri konference na temo podjetništva in 745 ur individualnih podjetniških svetovanj. V usposabljanja je bilo vključenih 23 nosilcev  poslovnih idej, izdelanih je bilo šest poslovnih načrtov. Izdelan je bil model regionalnega podjetniškega partnerstva za internacionalizacijo zasavskih podjetij in vzpostavljena enotna mreža zasavskega gospodarstva za skupen nastop na tujih trgih, v katero je vključenih 40 podjetij.

Skupna vrednost projekta je bila 287.140 evrov. 76 odstotkov sredstev je prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, preostanek pa tri zasavske občine, vsaka izmed njih po osem odstotkov.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top