Zasavci se radi učimo in izobražujemo vse življenje – projekt Center vseživljenjskega učenja Zasavje je uspešno zaključen

V četrtek, 24. oktobra 2013, je v prostorih Lovskega gradiča v Trbovljah potekala zaključna konferenca projekta Center vseživljenjskega Zasavje (CVŽU Zasavje). Glavni namen delovanja štirinajstih slovenskih Centrov vseživljenjskega učenja je spodbujanje in povečevanje vključevanja odraslih v vseživljenjsko učenje. Projekt je v obdobju od 2008 do 2013 omogočil vsem občanom Zasavja dostop do brezplačnega svetovanja in informiranja za izobraževanje ter samostojnega učenja. Prav tako je bila izvedena pestra paleta predavanj, delavnic in krajših tečajev s področja tujih jezikov, računalništva, kulture, umetnosti ter zdravega načina življenja.

Zasavska ljudska univerza je kot nosilec in koordinator projekta v njegovem šestletnem obdobju trajanja pomembno prispevala k razvoju in kulturi vseživljenjskega učenja v Zasavju. Seveda brez partnerskega sodelovanja ne bi imeli tako dobrih rezultatov. V projektu so sodelovali: Gimnazija in ekonomsko srednja šola Trbovlje, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje in Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik. Omeniti velja tudi uspešno sodelovanje s Knjižnico Mileta Klopčiča Zagorje, Regionalnim centrom za razvoj Zasavje, mladinskimi centri, društvom U3 Zasavske regije in številnimi drugimi. Projekt je bil vreden 477.891,84 evrov in sta ga sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Konference so se udeležili predstavniki lokalne skupnosti, Andragoškega centra RS, sodelujoči partnerji v projektu ter ostala strokovna javnost s področja izobraževanja odraslih. Zbrane je nagovorila podžupanja Občine Trbovlje mag. Jasna Gabrič in poudarila, da je vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih pomembno prispevata k razvoju tako posameznika kot tudi celotne lokalne skupnosti.

Mateja Pistotnik in Valentina Uran iz Zasavske ljudske univerze sta na kratko predstavili dosežene rezultate. Na vseh področjih projekta so bili načrtovani kazalniki doseženi in celo preseženi. Na področju svetovalne dejavnosti ISIO je bilo za 6597 različnih strank opravljenih 8271 individualnih storitev in 14.300 ur dela svetovalk. Skupinskega svetovanja v 73 različnih skupinah se je udeležilo 726 udeležencev. V sodelovanju z ZRSZ, OS Trbovlje se je v dejavnost poklicnega informiranja vključilo 2152 obiskovalcev. Na točkah vseživljenjskega učenja smo skupaj s partnerji in 3.902 udeleženci opravili kar 17.487 samostojnega učenja. Izvedenih je bilo 148 različnih brezplačnih neformalnih oblik izobraževanja (delavnice, predavanja, tečaji), katerih se je udeležilo 3741 občanov Zasavja. V vseh oblikah je poudarek na individualnem pristopu in obravnavi udeležencev.

O dobrem sodelovanju, uspešnih in zadovoljnih udeležencih je v svojem prispevku govorila Simona Solina, direktorica Knjižnice TS Trbovlje in partner projekta. Povedala je, da je njihova knjižnica z vključitvijo v projekt CVŽU dobila nov izziv in navdih za kulturno druženje in vseživljenjsko učenje. Verjame, da se je knjižnica s tem še bolj odprla navzven in približala svojim obiskovalcem.

Mag. Andreja Dobrovoljc iz Andragoškega centra RS je v svojem prispevku poudarila vlogo in pomen svetovalnih središč ISIO, kot eno ključnih infrastrukturnih dejavnosti izobraževanja odraslih, ki prispeva tako k uresničevanju strateških ciljev IO in dokazano pomeni večjo dostopnost in vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje.

Lijana Vidic Ristič, direktorica OS Trbovlje, ZRSZ je prikazala vpliv vseživljenjskega izobraževanja k zmanjševanju brezposelnosti in s konkretnimi podatki predstavila ukrepe in programe zavoda, s katerimi pomagajo brezposelnim osebam pri pridobivanju ključnih in specifičnih kompetenc. Kajti le različna formalna in neformalna znanja so tista, ki omogočajo brezposelnim ponovno vključitev na trg dela.

Dokaz, da se z novimi idejami, znanji in dobro oblikovano zgodbo lahko uspe, tudi na področju turizma v Zasavju, je nazorno pokazal prispevek Nataše Jerman Rajh, direktorice Zasavske turistične organizacije, ki deluje pod okriljem RCR Zasavje. Predstavila je uspešen projekt in blagovno znamko V 3Krasne, ki v zadnjem času uspešno privablja obiskovalce, da spoznajo lepote, kulturno dediščino, kulinariko in odlične priložnosti za športno udejstvovanje v Zasavju. Zasavje ima še veliko potenciala zato bodo uspešno zgodbo razvoja turistične ponudbe razvijali tudi v prihodnje. Pokazala je tudi odličen in čisto svež promocijski spot Zasavja,s katerim se Zasavje uvršča na turistični zemljevid Slovenije.

Staša Baloh Plahutnik iz RCR Zasavje pa je v svojem prispevku z naslovom Regionalni razvojni program Zasavja 2014 do 2020 in vseživljenjsko učenje nakazala razvoj regije in pogled v prihodnost. Predstavila je razvojne cilje in prioritete regije. Izmed vseh opredeljenih prioritet je še posebno pozornost namenila Razvoju človeškega kapitala in ukrepu vseživljenjsko učenje.

Ob zaključku konference je direktor ZLU Tone Bezgovšek strnil skupne povzetke in sicer, da je projekt CVŽU Zasavje je dal velik prispevek k razvoju kulture vseživljenjskega učenja v regiji, saj je omogočal dostop do brezplačnih podpornih dejavnosti in vseživljenjskega učenja v vseh treh zasavskih občinah. Uspešno partnersko povezovanje in projektno sodelovanje med regijsko organizacijo za izobraževanje odraslih ter partnerji je dobra osnova za nadaljnji razvoj vseživljenjskega in medgeneracijskega učenja v Zasavju. Poudaril je, da mora omenjeno področje tudi v prihodnji finančni perspektivi v državnih, regionalnih in občinskih razvojnih programih poleg razvoja poklicnih kompetenc, pomembnih za zaposlovanje, zagotavljati tudi razvoj splošnih kompetenc, ki bodo predvsem socialno izključenim skupinam omogočale ohraniti stik z razvojem družbe.

Vsi prisotni so po zaključku konference uživali ob odlični domači kulinariki.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top