Zaključil se je uspešen projekt »Perspektiva zasavskega podeželja«

V sredini maja se je odvil zadnji, sedmi dogodek LEADER projekta »Ustvarimo pogoje za razvoj perspektivnih dejavnosti na zasavskem podeželju – Perspektiva zasavskega podeželja«, katerega nosilec je Društvo LAS Zasavje.

Aktivnosti projekta so se pričele že v spomladanskem času leta 2011, ko je bila sprejeta odločitev, da v naslednjih nekaj letih poskušamo preko projekta spodbuditi prebivalce zasavskega podeželja k podjetniškemu razmišljanju in zaposlovanju v domačih, manjših podjetjih in na kmetijah. Projekt smo zastavili široko in ambiciozno pristopili k izvajanju.

Zastavili smo si nekaj glavnih ciljev, ki smo jih v teh treh letih tudi dosegli: oblikovana je celostna podoba za produkte zasavskega podeželja, izdelan katalog ponudbe pridelkov in izdelkov ter darilnega programa, v celostno podobo in skupno trženje pa je vključenih precejšnje število podjetnikov in kmetij.

Prej omenjene nosilce različnih podjetniških dejavnosti, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in nosilce osebnega dopolnilnega dela smo povezali v Katalogu pridelkov in izdelkov ter darilnega programa, ki je dostopen javnosti na internetu in v fizični obliki. S to publikacijo in izdelki darilnega programa se predstavljamo na vsaki pomembnejši prireditvi v Zasavju kot tudi širom po Sloveniji.

Skozi vsa ta tri leta, kar se projekt izvaja, je bilo organiziranih sedem informativno izobraževalnih dogodkov po vseh treh zasavskih občinah, vsak dogodek v drugi zasavski vasi. Aktivnosti v okviru teh dejavnosti so bile namenjene ne le potencialnim in obstoječim nosilcem različnih dejavnosti, ampak tudi potrošniku in širši zasavski javnosti. Namen dogodkov je bil izobraževati in informirati prebivalce o možnostih razvoja na različnih področjih, kakor tudi informirati potrošnika o možnostih oskrbe s pridelki, izdelki in storitvami iz lokalnega okolja.

Izvedenih je bilo sedem dogodkov: selili smo se iz Turja na Dobovec, potem na Podkum, od tu v Šavno peč, pa spet v občino Trbovlje v Čeče, od tam v Kisovec in zadnja postaja je bila na Podkumu. Obravnavali smo več različnih tematik, povezanih z razvojnimi možnostmi na zasavskem podeželju. Začeli smo s sadjarstvom, nadaljevali z zelenjadarstvom, nato z možnostmi na področju predelave osnovnih pridelkov podeželja, se dotaknili področja osebnega dopolnilnega dela, ekološke pridelave hrane in koriščenja alternativnih virov energije, še posebej pa področja koriščenja lesne biomase. Tema zadnjega dogodka je razvoj trajnostnega turizma, saj brez povezovanja in sodelovanja različnih akterjev na podeželju, na vasi, ni mogoče razvijati. Predstavljen je bil tudi zanimiv film o perspektivnih dejavnosti, ki je nastajal vzporedno z izvajanjem projektnih aktivnosti in tudi tokrat smo bili deležni kulinaričnih dobrot naših priznanih kulinarikov.

Organizirali smo ekskurzijo, na katero smo povabili slovenske lokalne akcijske skupine. Predstavljena jim je bila domačija Medved na Podkumu. Cela domačija predstavlja kulturno dediščino, del obnove je potekal tudi v okviru LEADER projekta »Etno Medved«. Obiskovalci so si ogledali domačijo, etnološke zbirke iz zgodovine družine Medvedovih, kmečki vrt s cvetjem in zelišči in sprehod do macesnovega gaja, kjer so drevesa posajena kot sončni žarki. Za zaključek so v obnovljenem skednju prisluhnili kratki zgodbi iz življenja »knapovske« družine v pristnem zasavskem narečju v izvedbi Funšterc team Boben Čeče.
V prihodnje bo še bolj pomembno, da na območju Zasavja sodelujemo vsi, ki nam je mar, kako se bo Zasavje razvijalo in ustvarjalo nova delovna mesta, predvsem na podeželju, saj so naša največja vrednota prav ljudje in njihova znanja, največja moč pa povezovanje in dobro sodelovanje vseh ljudi, ki jih družijo skupni interesi.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top