Zaključen Javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v letu 2015

Občina Trbovlje je zaključila Javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v letu 2015. Gre za dodelitev nagrad diplomantom za uspešno opravljena zaključna dela dodiplomskega in podiplomskega študija v letu 2015 na šesti (6/2), sedmi ali osmi ravni izobraževanja.

 

Namen nagrajevanja je spodbujanje študentov, da pri izbiri tematike zaključnih del vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z občino Trbovlje. Upravičenec do denarne nagrade je diplomant šeste (6/2), sedme ali osme ravni izobraževanja. Zaključno delo je moralo poleg določenih vsebin, izpolnjevati vsaj še to, da ima uporabno vrednost pri spodbujanju razvoja podjetništva, kmetijstva, turizma ali drugih gospodarskih ali družbenih dejavnosti v občini, da pomeni prispevek k ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine, k oblikovanju ali ohranjanju okolja ali h kvaliteti bivanja v občini, ter da ima uporabno vrednost za izvajanje nalog iz pristojnosti Občine Trbovlje.

 

Na razpis je prispela ena vloga in prijavljeni kandidat je izpolnjeval pogoje ter kriterije iz razpisa in bo prejel nagrado za šesto raven, v višini 400 evrov bruto.

 

Konec avgusta bomo še enkrat objavili javni razpis za enako obdobje, torej za leto 2015. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko dodelimo še dve ali tri nagrade, v primeru, da bodo prijave ustrezale pogojem in kriterijem.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top