Začetek geološko-geotehničnih preiskav na Lakonci

Občane in vse sprehajalce na Lakonci oz. na Frančiška polju obveščamo, da se bodo v tem tednu začele izvajati obsežne geološko – geotehnične preiskave. Raziskave bo izvajalo podjetje IRGO Consulting d. o. o., ki sodi v strokovni vrh geotehnične in rudarske panoge v Sloveniji, s podizvajalci. Pri raziskavah bo sodelovala tudi Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, ki je pripravila Program geološko – geotehničnih raziskav na tem območju.

Ker je bil na tem območju v času obratovanja trboveljskega rudnika dnevni kop, zaradi katerega so se vrhnje plasti tal premešale, je nastala več deset metrov globoka plast “umetnih tal”. Z raziskavami, ki se bodo izvedle, želimo točno določiti sestavo tal in njihovo nosilnost. Na podlagi izsledkov raziskav pa se bo nato določilo potrebno sanacijo oziroma homogenizacijo tal. Stabilizacija tal je potrebna za namene priprave območja oz. spremembo namembnosti v obrtno industrijsko cono.

Terenske raziskave bodo dolgotrajne, izvedle se bodo do 20 metrov globoke vrtine, poleg tega pa se bo izkopalo tudi “brazdo”, dolgo 50 m, globoko 5 m in široko 2 m ter testno polje dolžine 30 m in širine 25 m na katerem se bo testno izvedla tudi homogenizacija tal. O poteku raziskav vas bomo sproti obveščali, prve konkretne rezultate pa pričakujemo konec avgusta oziroma začetek septembra.

Prosimo obiskovalce in sprehajalce, da se v prihodnjih mesecih ne zadržujejo na tem območju, da se omogoči nemoteno in varno izvajanje raziskav.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top