Začenja se Podjetno v svet podjetništva 2014

V drugem aprilskem tednu bo po vseh slovenskih regijah znova stekel projekt Podjetno v svet podjetništva 2014, ki je namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi in njihovemu zaposlovanju. Regionalni center za razvoj iz Zagorja kot glavni partner je namreč podpisal tako pogodbo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki skupaj z Evropskim socialnim skladom projekt financira, kot partnerske pogodbe z enajstimi slovenskimi regionalnimi razvojnimi agencijami, ki izvajajo projekt na svojih območjih (Regionalna razvojna agencija Posavje, Mariborska razvojna agencija, Razvojni center Novo mesto, Regionalna razvojna agencija za Koroško, Regionalni razvojni center Koper, Poslovno podporni center Kranj, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Kraške regije, Regionalna razvojna agencija Mura, Regionalna razvojna agencija Severne Primorske in Razvojna agencija Savinjske regije). Celotna vrednost projekta 4,76 milijona evrov, delež sredstev Evropskega socialnega sklada pa je 85-odstoten.

Temeljna ideja projekta je udeležencem, izbranim na javnih razpisih, ponuditi strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujočo podjetje. Delo poteka v skupinah s po desetimi udeleženci, ki se zaposlijo v eni izmed sodelujočih razvojnih agencij, kjer pod vodstvom mentorjev razvijajo svojo poslovno idejo, pripravijo poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljajo za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da najkasneje v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu. Osnovni cilj projekta je tako spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko izobrazbo in odpiranje novih delovnih mest.

V primerjavi z lanskim letom in projektom Podjetno v svet podjetništva 2013 so tri bistvene novosti. Prva je povečanje števila udeležencev iz 250 na 360 udeležencev, saj se bodo v vsaki izmed agencij zvrstile tri skupine mladih podjetnikov. Naslednja novost je skrajšanje usposabljanja iz petih na štiri mesece, pri čemer merila uspešnosti ostajajo enaka: vsaj 35 odstotkov udeležencev mora v enem letu po zaključenem usposabljanju ustanoviti podjetje in se v njem zaposliti ali najti zaposlitev. Tretja sprememba pa je, da bodo imela podjetja, ki jih bodo udeleženci ustanovili v šestih mesecih po zaključenem usposabljanju, možnost pridobiti nagrado v višini 3500 evrov.

Program bi se predvidoma moral začeti izvajati v začetku leta, zato je bilo povabilo udeležencem objavljeno že v lanskem letu, sodelujoče razvojne agencije pa so decembra izvedle tudi izbirne postopke. Trimesečna zamuda, ki je predvsem posledica dolgotrajnosti postopkov, naj ne bi ogrozila projekta ali skrčila njegovega obsega.

Projekt se je v letu 2013 izkazal za zelo uspešnega, saj so sicer ambiciozni cilji krepko preseženi. Čeprav enoletni rok še ni potekel niti za prvo lansko skupino, je uspešnost že več kot 52-odstotna. 83 udeležencev je namreč že ustanovilo svoje podjetje in se v njem zaposlilo, 48 pa se jih je zaposlilo drugje. Praviloma gre za visoko kakovostna delovna mesta, ki jih ustvarjajo samoiniciativni in visoko izobraženi mladi ljudje, kar je dobro jamstvo, da se bodo novoustanovljene družbe vsestransko razvijale.

Zaradi vsebinski rešitev, dobrih rezultatov in dejstva, da pomaga razvijati in utrjevati podjetniško kulturo, je projekt postal zanimiv za domačo in tujo splošno ter strokovno javnost, na mednarodni konferenci Podjetna Evropa in na Tednu zaposlovanja v Bruslju pa je bil deležen laskavih ocen. Dosedanjim predstavitvam in dvema konferencama bodo letos sledile številne nove: že maja naj bi se s projektom in udeleženci podrobneje spoznali državni svetniki in verjetno tudi poslanci.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top