Začenja prva enajsterica PVSP HRT

V ponedeljek, 2. februarja 2015, začenja z usposabljanjem v programu Podjetno v svet podjetništva HRT (PVSP HRT) prva skupina potencialnih podjetnikov.

Ob 9. uri bo v prostorih podjetniškega inkubatorja v RR centru Hrastnik (Cesta 1. maja 83), kjer se bo odvijalo usposabljanje, potekala predstavitev programa in podjetniških idej enajstih izbranih kandidatov.

PVSP HRT je eden izmed ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ki jih je slovenska vlada zaradi visoke brezposelnosti sprejela že julija 2013. Z njimi želi zmanjšati razvojne ovire in spodbuditi gospodarsko dejavnost, s konkretnim ukrepom pa predvsem spodbujati nastajanje novih podjetij in delovnih mest. Ukrep za območje Hrastnika in Trbovelj izvaja Regionalni center za razvoj, za Radeče pa Regionalna razvojna agencija Posavje. Sredstva za izvajanje zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Regionalni center za razvoj je javni poziv za vključitev v program objavil 23. decembra 2014. Nanj se je prijavilo 23 brezposelnih iz občin Hrastnik in Trbovlje, strokovna komisija pa je pri izbiranju upoštevala podjetniško idejo in njeno uresničljivost, podjetniške lastnosti kandidata, njegova znanja, veščine in izkušnje ter njegovo motiviranost. Med izbranimi ima šest kandidatov stalno prebivališče v Hrastniku, peterica pa v Trbovljah, izbranih je bilo šest moških in pet žensk.

Izbrani kandidati so z Regionalnim centrom za razvoj sklenili delovno razmerje za čas štirih mesecev, ki jih bodo v celoti namenili razvoju svoje podjetniške ideje in nabiranju znanj za lastno podjetniško pot. Predvidoma naj bi v letošnjem letu stekle še trije programi usposabljanja, skupaj pa naj bi se jih udeležilo 43 posameznikov. Cilj projekta je, da vsaj 35 odstotkov udeležencev v enem letu po zaključku usposabljanja odpre podjetje in se v njem zaposli ali pa se samozaposli.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top