Začasno umikamo sistem izposoje e-koles TRajBi

V zadnjem času smo opazili veliko nepravilne uporabe sistema izposoje e-koles TRajBi, zato sistem začasno umikamo. V tem času bomo prilagodili oziroma spremenili splošne pogoje uporabe e-koles, da bi preprečili nadaljnjo nepravilno ravnanje s sistemom.

Prišlo je namreč do velikega števila predrtih pnevmatik na kolesih in drugih, tudi hujših, poškodb e-koles, s čimer sistem ne dosega svojega namena uporabe. TrajBi je namreč namenjen lažjemu dostopu iz ene točke mesta do druge in ne celodnevni izposoji in celo vožnji do Hrastnika ali druge sosednje ter tudi bolj oddaljene kraje. Kolesa tudi niso namenjena uničevanju oziroma zaletavanju v betonske zidove, cestno prometne znake in druge aktivnosti, ki smo jih opazili ter bili o njih opozorjeni s strani občanov.

S sistemom e-koles TRajBi smo želeli občanom in obiskovalcem Trbovelj omogočiti lažjo in okolju prijaznejšo mobilnost po mestu. S takšno uporabo, kot smo jo zaznavali sedaj, TRajBi žal ne dosega svojega namena.

Sistem bo spremenjen v smeri, da se bo preprečilo oziroma ostreje sankcioniralo uporabnike, ki ne bodo spoštovali splošnih pogojev. Vsakršna večja poškodba koles bo namreč avtomatsko sankcionirana z začasnim blokiranjem izposoje in plačilom nastale škode. Takšne sisteme imajo tudi druge slovenske občine, vendar toliko poškodb e-koles in nespoštovanja splošnih pogojev uporabe drugje niso zaznali, zato smo tudi primorani zaostriti izposojo in preprečiti nadaljnje poškodbe sistema.

Nenazadnje smo vsi skupaj odgovorni za dobro delovanje sistema, slednjega pa ne bomo dosegli, če bodo posamezniki sistem izrabljali in ga tudi uničevali. S ponovno vzpostavitvijo sistema se bo omejila dovoljena časovna dnevna uporaba koles, s čimer bomo omogočili večjo frekvenco ljudi, ki bi TRajBi želeli uporabljati. Hkrati pa bo medobčinsko redarstvo poostreno izvajalo nadzor nad uporabo sistema TRajBi, kar bo pomenilo, da bomo lažje zagotavljali njegovo pravilno uporabo.

TRajBi bomo v najkrajšem možnem času zopet vzpostavili, vendar pozivamo občane, da z e-kolesi ravnajo odgovorno in v korist vseh, ki ga uporabljajo ali pa ga bodo uporabljali v prihodnje. 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top