Za nakup nove kurilne naprave bodo socialno ogroženim občanom povrnjeni vsi stroški

Vsi tisti Trboveljčani in Trboveljčanke, ki ste prejemniki denarne socialne pomoči in ste so-lastniki stanovanja ali stanovanjske stavbe na območju, kjer se ne morete priklopiti na vročevod, v tem trenutku že lahko kandidirate za nepovratna sredstva za nakup nove kurilne naprave. Za nakup vam bodo povrnili do 100 % stroškov, denarja pa vam ne bo potrebno zalagati. S tem boste pripomogli k večji energijski učinkovitosti vašega bivanja ter k čistejšemu, boljšemu okolju, predvsem v naseljih, kjer ni možnosti priklopa na vročevod; to so npr. Bevško, Nasipi, Ribnik, Terezija, …

 

Za pomoč pri prijavi na javni poziv smo vam na voljo tudi na Občini Trbovlje in sicer na tel. št. 03 56 34 810 oz. pri strokovni sodelavki Andreji Bienelli Kalpič v času uradnih ur.
Skupna višina sredstev, ki jih bo razdelil Eko sklad je 1.000.000,00 EUR.
Višina nepovratne finančne spodbude za novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje znaša do 100% priznanih stroškov naložbe in sicer največ do 8.000 evrov. Prav tako znaša višina nepovratne finančne spodbude do 100 % priznanih stroškov naložbe za novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena, vendar ne več kot 2.000 evrov za enosobno kurilno napravo.
Upravičena oseba se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave (31.12.2015) v Uradnem listu Republike Slovenije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Razpisi (https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=59).

 

OBMOČJE, KJER V TRBOVLJAH POTEKA VROČEVOD:

 

 

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top