Voda iz vodovoda tudi za prebivalce Ob železnici

V okolici železniške postaje Trbovlje živi nekaj prebivalcev, ki žal še vedno nimajo vodovoda, a to se bo kmalu spremenilo.

 

Prebivalci s tega področja dobijo pitno vodo deloma iz javnega vodovoda Trbovlje, deloma pa iz kapnic in cistern. Obstoječ vodovod je star in dotrajan, neustreznih dimenzij, poteka po strmem pobočju izven obstoječih poti. Občina Trbovlje je prisluhnila večletnim opozorilom prebivalcev in pristopila k izgradnji vodovoda. Predvidevamo obnovo obstoječega vodovodnega cevovoda ter dograditev vodovoda v skupni izmeri 2.814 metrov in v obsegu, ki bo vključil v sistem vse lokalne porabnike na tem območju. Načrtujemo, da bomo z deli končali do konca januarja 2016, odvisno od vremenskih razmer.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top