Vizija prihodnosti

Na GESŠ je bilo šolsko leto 2015/2016 posvečeno ustvarjalnosti. Med ostalimi dejavnostmi so vsi, profesorji in dijaki pripravili in izdali publikacijo, knjigo, kjer so dodali nove sodobne novomedijske dodatke tako, da se nekatere misli lahko tudi slišijo in vidijo kot obogatena resničnost. Kako dostopati do teh možnosti je opisano v knjigi.

Katra Hribar Frol je skupaj z dijaki Anžetom, Niko in Krištofom ter urednico knjige Alenko Prezelj in ravnateljico Jeleno Keršnik predstavila knjigo in njen nastanek.
Napisane misli in pesmi so nadgradnja citatov, ki so jih napisali profesorji in jih nadgradili dijaki. Popestrili so jih z risbami in slikami. Zanimiva razmišljanja, ki bodo ostala in čez leta bodo lahko njihovi avtorji ugotavljali ali še vedno trdijo in verjamejo v napisano. Nika je poudarila, kako pomembno je, da lahko dijaki izražajo svoje mnenje. Alenka Prezelj je potrdila, da so mladi ustvarjalni, če jim to dovolimo. Ravnateljica Jelena Keršnik je povedala, da je misel na ustvariti knjigo že nekaj časa tlela, a realizirali so jo, ko je zato navdušila kolegico Alenko.
Vsekakor je ravnateljica prepričana, da ima šola prihodnost, če bodo le zanimivi za bodoče dijake, ki jim bodo ponudili zanimive izbirne predmete, ki so drugačni kot na drugih šolah.
Pri ustvarjanju knjige so sodelovali vsi zaposleni in dijaki. Slovenistke so lektorirale tekste. Anže je najprej podaril nekaj risb. Kasneje je slike še »obdelal« tako, da se premikajo ali spreminjajo barve. Nastal je izdelek, kjer rabimo tudi pametni telefon, da prebere kode, ki so podlaga novomedijskim vsebinam, ki se predvajajo na računalniku.

Besedilo in slika: Irena Vozelj

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top