Višja povprečnina. Kaj to pomeni za Občino Trbovlje?

 

Pozdravljamo zvišanje povprečnine in se vladi zahvaljujemo za dodatnih cca. 550.000 eur, a še vedno imamo manjko 850.000 eur s čimer bi lahko v celoti plačali zakonske obveznosti, ki nam jih nalaga država kot so subvencije najemnin, stroške v posebnih in splošnih domovih, višje plače javnim uslužbencem…itd..

Zadnjih 7 let do nastopa trenutne vlade, ni nobena od vlad občinam zagotovila z zakonom predpisane povprečnine. V zadnjih letih nam je vsaka vlada vsako leto naložili dodatne stroške, ki jih moramo tako občine sedaj plačevati vsako leto, zanje pa niso zagotovili zadostnih sredstev. Po izračunih, ki so bili pred kratkim narejeni, je kar 60 slovenskih občin podhranjenih, to pomeni, da od države ne prejmejo zadostnega denarja za izvajanje z zakonom predpisanih nalog, kaj šele za ostale projekte. Npr. v Mariboru bi morali prejeti še dodatnih približno 24 milijonov evrov vsako leto za zakonske naloge, ker jih ne, morajo 24 milijonov evrov sami najti bodisi z pobiranjem parkirnine, turistične takse, NUSZ-ja. To je denar, ki bi ga občine lahko vlagale v razvoj, za projekte, pa ga ne moremo, saj moramo s tem denarjem pokrivati manjko sredstev s strani države. Medtem pa imamo na drugi strani slovenske občine, ki prejmejo več denarja, kot jim zakon predpisuje stroškov za izvajanje zakonskih nalog.

V primeru Občine Trbovlje so številke naslednje: žal občina spada med 60 slovenskih občin, ki ne prejmejo zadosti sredstev za izvajanje predpisanih zakonskih nalog. Tako mora občina sama zbrati 1,4 milijona evrov vsako leto, da lahko pokrije stroške z zakonom predpisanih nalog, namesto da bi ta denar vlagala v razvoj. Veseli nas, da je vlada sprejela zakon s katerim je občinam dvignila povprečnino, kar bo deloma pripomoglo k boljši situaciji, a del manjka bo ostal. To za Občino Trbovlje pomeni, da bo prejela približno 550.000 eur v tem letu, kar pozdravljamo. Tako se bo primankljaj sredstev občine za izvajanje zakonskih nalog znižal z 1,4 milijona evrov na 850.000 eur letno. S tem denarjem bomo pokrivali manjko pri plačah (zaradi zvišanja plač v javnem sektorju in sprostitvi napredovanj), kar se vleče iz leta v leto. Upamo pa tudi, da bo vlada sprejela zakon, ki je na mizi in sicer o prenosu določenih nalog z občin na državo, saj so občine pri tem zgolj računovodski servisi in na to nimajo vpliva niti ne prejmejo za to sredstev. S tem bo vlada naredila trajen korak k pravičnejšemu financiranju občin, česar do danes še ni storila nobena vlada.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top