Vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav Občina namenja 10.000 evrov

Občina Trbovlje je tako kot vsako leto tudi letos objavila razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje. Občina Trbovlje tako občanom, ki živijo na območjih redkejše poselitve oziroma izven aglomeracij, z javnim razpisom pomaga in jih spodbuja k ureditvi odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod.

Občina bo tako sofinancirala do 75 % vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.200 evrov za vgradnjo male komunalne čistilne naprave do 50 PE. Javni razpis je objavljen do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2021. Občani lahko vlogo oddajo pisno na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, s pripisom »Ne odpiraj – razpis male komunalne čistilne naprave 2021«.

V letu 2021 je Občina za reševanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod izven območij aglomeracij namenila 10.000,00 EUR sredstev.

Več informacij o javnem razpisu je na voljo na spletni strani Občine Trbovlje, na povezavi: https://www.trbovlje.si/objava/384664

 

FOTO: Centralna čistilna naprava Trbovlje

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top