Več kot inventar: Občina Trbovlje (1849-1941)

Občina Trbovlje in Zgodovinski arhiv Celje Vas vabita na predstavitev obogatenega arhivskega inventarja SI_ZAC/0065 Občina Trbovlje (1849-1941), ki bo v sejni dvorani Občine Trbovlje, v torek, 26. novembra 2013, ob 18. uri. Avtorica mag. Hedvika Zdovc bo ob predstavitvi inventarja predstavila zanimive vsebine iz zelo dobro ohranjenega gradiva Občine Trbovlje za obdobje od sredine 19. do sredine 20. stoletja. Ob predstavitvi bomo priložnostno na ogled postavili tudi dva zanimiva primera ohranjenega arhivskega gradiva v originalu.

 

Večanje dostopnosti informacij o arhivskem gradivu je zagotovo ena od prioritet dela Zgodovinskega arhiva Celje. Objava arhivskega inventarja Občine Trbovlje je primer, ki bi ga želeli v našem delu izpostaviti, saj obenem dokazuje, kako se lahko kvaliteten celovit proces arhivističnega dela, sodelovanja z ustvarjalci gradiva, prevzemanja, hrambe in obdelave arhivskega gradiva krona v produkt, ki na najboljši možen način omogoča koriščenje arhivskega gradiva.

vec_kot_inventar_2

Kljub temu, da v zadnjih letih hitro raste informacijska vzajemna baza podatkov slovenskih regionalnih arhivov SIRAnet, ki preko spleta omogoča poizvedovanje po arhivskem gradivu, bi radi del našega dela predstavili tudi v knjižni obliki. Zakaj le, ko pa vemo, da je svetovni splet v zadnjih letih korenito spremenil prakse poizvedovanja?

Ker knjiga v kulturnem izročilu okolja, kjer živimo in delamo še vedno velja za svojevrsten manifest, objava pričujočega inventarja pa pravzaprav lahko predstavlja manifest naših skupnih prizadevanj, ki pomenijo korak dlje od objave arhivskega pomagala, ki je bilo prvotno itak že obdelano s spletnim orodjem.

Za knjižno obliko smo se odločili tudi zato, ker je fond Občine Trbovlje (1848-1941) pravzaprav eden izmed redkih tako celovito ohranjenih fondov upravnih organov občin, ki jih za obravnavano obdobje hranimo v slovenskih javnih arhivih. Posledično pa je zdaj to eden še redkejših tovrstnih fondov, za katere obstaja arhivski inventar. Arhivska svetovalka mag. Hedvika Zdovc je s svojim dolgoletnim prizadevanjem opravila veliko delo, ko se je podala v sistematično (pre)urejanje, študij ter opisovanje enot fonda vse do nivojev (združenih) dokumentov.

Obenem knjižna izdaja pred vami ponuja več novih informacij. Ni le klasičen arhivski inventar, saj ne sledi le predpisanemu in prilagojenemu opisovanju popisnih enot in kazal, ampak ponuja v dodatkih tudi objave zgoščenih zgodb, ki se nanašajo na zapise vsebin v arhivskem gradivu, po drugi strani pa prinaša tudi nekaj reprodukcij raznovrstnega izbranega arhivskega gradiva.

Nenazadnje, knjižna oblika izdaje vsebinsko raznolikega inventarja pomeni poklon in darilo okolju, s katerim že dolga leta odlično sodelujemo. Z delom na terenu ter v arhivu skupaj spreminjamo vzorec sprejemanja arhivskih institucij zgolj kot končnih skrbnikov »mrtve« dediščine, tako že v fazi nastajanja gradiva pri ustvarjalcu, kot tudi v fazi ponujanja informacij o gradivu. »Manifest« dobre prakse med arhivom in konkretnim ustvarjalcem arhivskega gradiva tako vodi k vzajemnemu boljšemu (s)poznavanju partnerja ter s tem posledično tudi izboljševanju lastne dejavnosti, kar lahko v našem primeru sodelovanja izjemoma zatrdimo čisto za vse časovne dimenzije: za preteklost, sedanjost in tudi za prihodnost.

V preteklih objavah rubrike Iz hiše pisanih spominov smo že objavili nekaj primerov zgodb, ki izhajajo iz gradiva fonda SI_ZAC/0065 Občina Trbovlje:

Mi Aleksander I. proglašamo vas Trbovlje za trg

Razpis delovnega mesta zdravnika v Hrastniku

Volitve občinskega zastopstva in predstojništva v občini Trbovlje 1864

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top