VASE INVESTIRAJ – DUŠEVNO ZDRAVJE PROFITIRAJ

10. oktober je svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila za svetovni dan duševnega zdravja z namenom promocije duševnega zdravja in spodbujanja prizadevanj za boljše duševno zdravje. Vodilna tema letošnjega dneva je: Duševno zdravje za vse; večji vložek – boljša dostopnost; vsi-povsod. Več o sami temi je dostopno tukaj.

Letos se odpira vprašanje duševnega zdravja v smislu naložb/vložka in boljše dostopnosti do služb.  Duševno zdravje naj bo realnost za vse – za vsakogar in povsod. Zato je vlaganje v duševno zdravje najbolj pomembno, še posebej zdaj v času Covida-19. V času, ko je duševnih stisk vse več tudi zaradi okoliščin zdravstvene krize, je potrebno omogočiti neposreden in dejanski dostop do pomoči in podpore.

Na nedavni mednarodni konferenci Pravična razdelitev sredstev za duševno zdravje, ki jo je ŠENT s partnerji organiziral v Novi Gorici, je bilo govora tudi o dostopnosti in investiranju v duševno zdravje, torej v storitve in programe na tem področju. Zaključki so bili, da so osnovne pravice uporabnikov služb (npr. do zdravstva, ustreznih življenjskih pogojev, varnosti, socialne pomoči služb in dostopnega bivanja) uresničljive le, če jih spremlja ustrezno financiranje.

Za osebe s težavami v duševnem zdravju je pomembno, da izvajalci socialnovarstvenih programov in druge službe ponujamo različen nabor programov in storitev, da lahko izbirajo in so obravnavani celostno Pomembno je, da se programi in storitve izvajajo v skupnosti. Financiranje storitev je treba prilagoditi potrebam posameznikov. Velika pomanjkljivost v sedanji dostopnosti oz. financiranju programov in storitev na področju duševnega zdravja je v tem, da zakonodaja ne omogoča prelivanja sredstev med različnimi nivoji oskrbe, zato je potrebno vztrajati pri sodelovanju. Vsaj 20 % sredstev za vse (v Italiji je to 50 %), tudi  socialnovarstvene programe, ki omogočajo kvalitetno življenje v skupnosti, mora priti iz zdravstvenega sektorja, tako za storitve, kot za kadre v programih socialnega varstva.

Opozarjamo, da so danes programi psihosocialne rehabilitacije pomanjkljivo financirani in zato imajo manjše možnosti razvoja. Zato zahtevamo, da se zagotovi ustrezno plačilo za strokovnega delavca v socialnovarstvenih programih. Breme duševnih motenj v času zdravstvene in ekonomske krize narašča, posebej pri starejših, ki so tudi sicer izpostavljeni številnim socialnim in ekonomskim tveganjem. Ta skupina potrebuje razširitev in prilagoditev obstoječih programov v skupnosti. Samo z dostopnimi, vsestranskimi in kakovostnimi programi in službami lahko vplivamo tudi na zmanjšanje potreb po namestitvah v zavode, ki so se izkazali za škodljive zdravju in duševnemu zdravju. Pandemija je razkrila številne krivice in nemoč sistema, da bi odgovoril na potrebe ljudi s težavami v duševnem zdravju. Zaustavil se je proces deinstitucinalizacije, dostop do zdravstvene pomoči in proces destigmatizacije duševnih motenj. Posvetiti se moramo tudi premagovanju revščine in tehnološki pismenosti, saj osebe s težavami v duševnem zdravju in starejši nimajo ali ne znajo uporabljati novih komunikacijskih tehnologij. Prav tako šolanje na daljavo povzroča razlike in duševne stiske, saj nimajo vsi enake možnosti dostopa do tehnologije.

Tudi ŠENT se letošnjemu svetovnemu dnevu duševnega zdravja pridružuje z različnimi dejavnostmi, ki bodo potekale v lokalnem okolju, kjer imamo svoje enote.  Z njimi bomo investirali v duševno zdravje preko gibanja na svežem zraku, ki je dostopno vsem brez finančnih vložkov. Duševno zdravje mora biti dostopno vsem in je naša osnovna pravica. Dejavnosti za ohranjanje duševnega zdravja je treba financirati v zadostni meri, da bodo dostopne vsem.

ŠENT-ovo geslo letošnjega svetovnega dneva duševnega zdravja se glasi:

VASE INVESTIRAJ – DUŠEVNO ZDRAVJE PROFITIRAJ.

Ker je letošnje praznovanje svetovnega dneva duševnega zdravja posebno, zaradi specifičnih razmer povezanih s COVID 19, bodo tudi akcije temu prilagojene oziroma izvedene v skladu s priporočili NIJZ.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top