Varuhinja človekovih pravic bo obiskala Občino Trbovlje!

Varuhinja človekovih pravic Dr. Zdenka Čebašek – Travnik bo Občino Trbovlje obiskala v sredo, 11. julija. Za pogovor z njo se lahko prijavite do 10. julija na brezplačni telefonski številki 080 15 30. Na voljo pa so vam tudi publikacije o delu Varuha človekovih pravic, ki jih najdete na podstavkih v pritiličju Občine Trbovlje.

Varuh je samostojen in od drugih državnih institucij neodvisen organ. Bdi nad tem, ali državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil (v nadaljevanju: organi) v Republiki Sloveniji pri svojem delu spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov in skupin.

Varuh lahko preiskuje primere nezakonitega ali nepravilnega dela organov in se pri svojem delu ravna po določilih ustave, pravnega reda Republike Slovenije ter mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Pri svojem posredovanju se lahko sklicuje tudi na načela pravičnosti in dobrega upravljanja.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top