Varnostni sosvet Občine Trbovlje

V lanskem letu sta županja Občine Trbovlje in komandir Policijske postaje Trbovlje Aleš Oberčkal podpisala Sporazum o ustanovitvi Varnostnega sosveta občine Trbovlje.

Varnostni sosvet (VS) je projekt partnerskega sodelovanja med Občino Trbovlje in Policijsko postajo Trbovlje in je posvetovalno telo, ki povezuje, koordinira in usmerja organe, organizacije in druge subjekte, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko oz. ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v lokalni skupnosti. Kontitutivna seja VS je bila 7. 9. 2015. Izvedena je bila tudi anketa na temo “Kakovost bivanja v občini Trbovlje z vidika varnosti”, katere rezultati se še obdelujejo.

 

VS ima svoj elektronski naslov: varnostni.sosvet@trbovlje.si. Namenjen je komunikaciji občanov z VS v smislu obojestranskega informiranja in s tem izboljševanja varnostnih razmer v občini Trbovlje. Do sedaj pobud nismo prejeli, zato vas ponovno vabimo k sodelovanju.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top