Vaja Potres 2012

V torek, 25. in v sredo, 26. septembra 2012 je tudi v Trbovljah, v organizaciji Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Trbovlje, potekal teoretični del vaje Potres 2012, sicer pa je vaja potekala na državni, regijski in občinski ravni.

Po prvi informaciji o potresu v osrednji Sloveniji, so stekle aktivnosti, predvidene z načrti zaščite in reševanja ob potresu. Aktivirani so bili Republiški štab Civilne zaščite, 12 regijskih in 20 občinskih štabov Civilne zaščite, sodelovale pa so ustanove na državni in občinski ravni, ki so z načrti zaščite in reševanja predvidene za ukrepanje.

Vaja je bila  teoretična, zato dejanskega aktiviranja reševalnih enot in drugih sil za zaščito in reševanje ni bilo. Glavni cilji vaje so bili: spoznavanje potresne ranljivosti, ocenjevanje stanja, urjenje vodenja in organiziranja različnih aktivnosti ter določanje prednosti pri reševanju.

Z vajo se je preverilo predvsem:

  • pripravljenost za hitro ugotavljanje posledic potresa z obsežnimi poškodbami,
  • postopke poročanja o posledicah potresa,
  • postopke usklajevanja in koordinacije delovanja organov vodenja ter uporabe služb, enot in drugih sestavov, ki so določeni z načrti zaščite in reševanja,
  • postopke obveščanja javnosti,
  • postopke sprejemanja pomoči,
  • način spremljanja razmer in aktivnosti.

Zaključki Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Trbovlje ob vaji Potres 2012 so, da posedujemo ustrezen načrt reševanja, ki ga je članstvo štaba civilne zaščite teoretično izpeljalo na predvidenih predpostavkah.

Želimo si predvsem več takšnih vaj ter usposabljanj, seveda pa čim manj realnih situacij.

Občinski štab civilne zaščite Občine Trbovlje

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top