Vabilo društvom in zavodom na ustanovno skupščino Zveze socialnih društev in zavodov Zasavja

Koordinatorji za vzpostavitev Zveze socialnih društev in zavodov Zasavja in socialnega podjetja Aktivna prihodnost so.p., vas vabimo na Ustanovno skupščino, ki bo dne 14.2.2014 ob 18:00 uri v sejni sobi Centra za socialno delo Trbovlje, Mestni trg 5a (4. nadstropje).

Dnevni red:

 1. Pozdravni nagovor koordinatorjev projekta
 2. Identifikacija društev, ki pristopajo kot ustanovni člani Zveze
 3. Identifikacija društev, ki pristopajo kot pridruženi člani Zveze
 4. Razprava in odločitev o pravni obliki Zveze (ali društvo ali kooperativa) – statut
 5. Izvolitev predsednika Zveze
 6. Izvolitev članov za nadzorni in izvršni odbor ter strokovni svet
 7. Določitev časovnice za registracijo Zveze ter začetka poslovanja socialnega podjetja
 8. Razno

V smislu povezovanja zasavskih društev in zavodov, ki se v svojem programu ukvarjajo s socialnimi vprašanji ter z družbeno odgovornimi aktivnostmi vas vabimo, da se nam pridružite pri ustanavljanju Zveze socialnih društev in zavodov Zasavja (v nadaljevanju: zveza), ki bo v svojem delovanju prostovoljna, neprofitna, samostojna, nevladna, nadstrankarska in družbeno odgovorna organizacija.

V Zvezo se povezujejo društva in zavodi kot prostovoljna združenja občanov s področja Zasavja (in Radeč), ki se združujejo zaradi uresničevanja svojih skupnih ciljev pri razvijanju in pospeševanju družbeno odgovornih aktivnostmi ter zaradi dolgoročnih ciljev trajnostnega razvoja celotne zasavske regije.

Namen Zveze je tudi delovanje kot socialno podjetje tip B po Zakonu o socialnem podjetništvu – ZSocP (Ur. l. RS št. 20/2011) in sicer opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva na področju socialnega varstva, pridelave/predelave ekološke hrane, vodenje ekološke trgovine za socialno šibkejše, kmetijske zadruge, ljudske kuhinje, izvajanje in pomoč pri raznih opravilih na domu, vrtu in kmetiji, izvajanje inštrukcij, izvajanje izobraževanja in podobno in sicer tako, da bo za izvajanje teh dejavnosti tudi trajno zaposlovala predvsem težko zaposljive ljudi in invalide (glej tudi prilogo – Seznam in financiranje projektov ZSDZZ in socialnega podjetja Aktivna prihodnost so.p.).

V Zvezo socialnih društev in zavodov Zasavja vas vabimo koordinatorji tega projekta:

 • Društvo UP (robin.up@siol.net ali mitja.duh@gmail.com),
 • Društvo Tranzicijsko mesto Trbovlje (zoran.tomsits@gmail.com),
 • Zavod SRC in Projekt Helfer (katarina.bebar@gmail.com)
 • ter prostovoljci z različnimi ozadji socialnega delovanja.

Z željo po sodelovanju vas lepo pozdravljamo!

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top