V Zasavju vaja »Letalska nesreča 2013«

V soboto 25. maja je na vzletišču Ruardi (občina Zagorje ob Savi) v organizaciji Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostava Trbovlje, Občino Zagorje ob Savi in Aeroklubom Zagorje ob Savi potekala regijska vaja v kateri so sodelovali: PGD Zagorje mesto, Gasilski zavod Trbovlje, Policijska postaja Zagorje ob Savi, Policijska uprava Ljubljana, Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, Reševalne postaje NMP – Zdravstvenih domov Zagorja ob Savi, Trbovlje in Hrastnik, Splošna bolnišnica Trbovlje, 15. HEB SV, Štab CZ občine Zagorje ob Savi, Štab CZ za Zasavje v operativni sestavi, Aeroklub Zagorje ob Savi in Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Trbovlje z namenom in ciljem preveriti postopke Regijskega načrta zaščite in reševanja ob letalski nesreči, preveriti postopke aktiviranja in obveščanja, vodenje intervencije in vzpostavitev skupnega vodenja intervencije, koordinacijo vseh služb, logistike, preveriti operativno usposobljenost in opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč ob nesreči zrakoplova, preveriti komunikacije med službami, preveriti ukrepanje prvih reševalnih enot v smislu zavarovanja dokazov potrebnih za preiskavo letalske nesreče, usklajenost in medsebojno pomoč ekip NMP v Zasavju, izvajanju sprejema ter zdravstvene in psihološke oskrbe rešenih oseb in namestitvene kapacitete Splošne bolnišnice Trbovlje.

Kot predpostavko za vajo so imeli reševalci tehnično težavo letala pri pristajanju na letališče Ruardi, ki se je zapeljalo v množico obiskovalcev letalskega mitinga. Veliko število poškodovanih oseb zahteva kompleksen proces reševanja, večji obseg nudenja prve medicinske pomoči in prevoza oseb v Splošno bolnišnico Trbovlje, ki se mora pripraviti na sprejem večjega števila poškodovanih oseb. Iz poškodovanega zrakoplova je začelo iztekati pogonsko gorivo in druge nevarne snovi, ki grozijo z eksplozijo in požarom ter onesnaženjem okolice za reševanje enega hudo poškodovanega ponesrečenca pa je potreben nujen helikopterski prevoz v Klinični center Ljubljana.

Na uro in pol trajajoči vaji ki jo je uspešno vodil namestnik vodje IV. izmene Gasilskega zavoda Trbovlje Sandi Lepoša je sodelovalo okoli 150 oseb, vključno z ocenjevalci imitatorji poškodovanci…..

Prvi zaključki vaje kažejo dobro, seveda ker je vaja v naprej pripravljena. Temeljita analiza pa bo pokazala dejansko sliko izdelanih načrtov, ki se v praksi vedno zelo razlikujejo v smislu tehnike in opreme enot za posredovanje. Načrte bomo prilagodili dejanskim potrebam časa in okolja v katerem živimo in delamo.

                                                                                        Poveljnik GZ Trbovlje
                                                                                              Srečko Kerin
 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top