V Sloveniji si povprečno vsakih 20 ur ena oseba vzame življenje!

Vsako leto si približno milijon ljudi na svetu vzame življenje. Leta 2011 je v Sloveniji zaradi samomora umrlo 436 prebivalcev; ti so bili v povprečju stari 57 let.

Letos mineva deseta obletnica odkar sta Svetovna zveza za preprečevanje samomora (IASP) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 10. september razglasili za svetovni dan preprečevanja samomora . V letošnjem sporočilu pozivata javnost k preprečevanju samomora po vsem svetu. Pri tem izpostavljata krepitev varovalnih dejavnikov in vzbujanje upanja s ciljem odvrniti čim več ljudi od samomora.

V Sloveniji si povprečno vsakih 20 ur ena oseba vzame življenje

Leta 2011 je v Sloveniji zaradi samomora umrlo 436 prebivalcev, 347 moških in 89 žensk. To je sicer za četrtino manj kot pred dvema desetletjema, a še vedno si povprečno na vsakih 20 ur ena oseba vzame življenje. Povedano drugače: med prebivalci, ki so umrli preteklo leto, je vsaka 43. oseba umrla zaradi samomora.

Samomor peti najpogostejši vzrok prezgodnje umrljivosti

V letu 2011 je v Sloveniji umrlo 18.699 prebivalcev, od tega jih je bila petina mlajših od 65 let.
Med najpogostejšimi vzroki prezgodnje umrljivosti (o prezgodnji umrljivosti govorimo, kadar smrt posameznika nastopi pred njegovim 65. rojstnim dnem) je samomor zasedel peto mesto. Skoraj vsaka 14. umrla oseba, ki je bila mlajša od 65 let, si je namreč sama vzela življenje.

                                

Vir: Spletni portal Točnoto.si

Več kot 40 % prebivalcev, ki so naredili samomor, poročenih

Med prebivalci, ki so si lani vzeli življenje, je bilo:

  • največ (42,4 %) poročenih: pri moških je bil delež poročenih nekoliko višji kot pri ženskah (za 3,9 odstotne točke); 
  • skoraj tretjina (31,7 %) samskih: med moškimi jih je bila več kot tretjina samskih, pri ženskah pa petina; 
  • 13,3 % razvezanih: pri moških in ženskah je delež skoraj enak; 
  • najmanj (12,6 %) ovdovelih: pri njih je bila razlika po spolu največja – med prebivalkami, ki so naredile samomor, jih je 27 % že izgubilo svojega moža, med moškimi pa je bilo vdovcev manj kot desetina (8,9 %).

Primerjava zakonskega stanu vseh prebivalcev in tistih, ki so umrli zaradi samomora, pokaže, da so najbolj ranljivi razvezani in ovdoveli. Med umrlimi, ki so naredili samomor, je bil delež razvezanih enkrat višji, delež ovdovelih pa za polovico višji kot med vsemi prebivalci.

Polovica umrlih zaradi samomora s srednješolsko izobrazbo

Večina umrlih, ki so v letu 2011 naredili samomor (51,6 %), je imela srednješolsko izobrazbo. Skoraj dve petini (38,3 %) jih je imelo le osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo. Najmanj, desetina, umrlih zaradi samomora, pa je dokončala enega od višje- ali visokošolskih študijskih programov.

Med umrlimi zaradi samomora delež starejših vedno višji

Starost posameznika ne pogojuje njegove odločitve glede samomora. Velja pa, da pogostost samomora narašča s starostjo. V zadnjih dveh desetletjih lahko v Sloveniji opazimo nekatere spremembe pojava samomorilnosti po izbranih starostnih skupinah.

Med umrlimi, ki so si vzeli življenje, je najmanj otrok in najstnikov. Njihov delež je bil najvišji v drugi polovici 90. let prejšnjega stoletja, ko se je povzpel čez 5 %. Po letu 2005 je bil delež mlajših od 20 let med osebami, ki so naredile samomor, vedno nižji od 2 %. Izjema je bilo leto 2010, ko je znašal 2,9 %.

V omenjenem obdobju je med umrlimi zaradi samomora upadel delež starih 20-34 let in 35-49 let. Delež prvih je upadel z dobre petine na slabo desetino, delež drugih pa je bil najvišji (34,4 %) leta 1997, nato pa postopoma upadal in se do lani znižal na 23,4 %.

Spreminjal se je tudi delež umrlih, ki so naredili samomor, starih 50-64 let. Najnižjo vrednost (23,4 %) je dosegel v drugi polovici 90. let, najvišjo pa leta 2009, ko je bila tretjina vseh prebivalcev, ki so naredili samomor, stara 50-64 let.

Delež umrlih, ki so naredili samomor in so bili starejši od 64 let, je bil najnižji (19,5 %) leta 1994; do lani je narasel za 15 odstotnih točk. Leta 2011 je bilo največ oseb, ki so storile samomor (vsaka tretja), starejših od 64 let.

VIR: SURS

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top