V jubilejni dvajseti izmenjavi sodelovalo že 1026 dijakov

Na GESŠ Trbovlje od 17. do 23. marca 2013. gostimo 18 dijakov in dva profesorja iz Gimnazije Scheinfeld . Trboveljski dijaki potujejo v Scheinfeld od 21. do 27. aprila 2013.

Na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje (GESŠT) poteka več mednarodnih projektov. Eden najbolj ustaljenih in po številu udeležencev najbolj množičen je mednarodna izmenjava dijakov z nemško gimnazijo iz Scheinfelda. V okviru tega projekta so dijaki enkrat gostitelji in enkrat gostje; nameščeni so v družinah svojih partnerjev in obiskujejo pouk. Letos poteka že dvajseta izmenjava, na katero smo na gimnaziji Trbovlje zelo ponosni, saj je v vseh teh dvajsetih izmenjavah sodelovalo 1026 dijakov. Število tistih, ki so vključeni v izmenjavo je veliko večje, saj druženje ni omejeno samo na dijake v izmenjavi, temveč je tesno povezano z družino, ki dijaka gosti, pri pouku pa so vključeni tudi drugi sošolci. Poleg razvijanja komunikacije v tujem jeziku je pomembno tudi razvijanje drugih kvalitet, ki jih ne more nuditi noben teoretični pouk: sprejemanje drugačnosti, spoznavanje druge kulture, navad in običajev ter sprejemanje odgovornosti in samostojnosti.

Občutki pred prvo izmenjavo so bili negotovi, pričakovanja pa kljub temu velika. Še preden smo leta 1994 zaključili prvo izmenjavo, smo vedeli, da ni zadnja, ker je bilo še toliko idej. Profesorici nemškega jezika Marija Holešek in Marjetka Kafel sva z veliko entuziazma izkoristili priložnost. Takratna ravnateljica Gimnazije Trbovlje Darka Lipičnik in ravnatelj Gimnazije Scheinfeld Klaus Pister sta izmenjavo podprla, nesebično in dejavno so pristopili tudi drugi profesorji. V času dvajsetih izmenjav so se zamenjali ravnatelji in tudi profesorji, vendar se vnema in pripravljenost nista prav nič zmanjšali. Kolegialnost in ustvarjalna energija sta bili prisotni že od začetka in sta neizmerni še danes.

Ena od osrednjih dejavnosti izmenjave je vsekakor pouk. Tako nemške dijake pri nas, kot naše v Nemčiji dejavno vključujemo v pouk, ki ga profesorji v namen izmenjave ustvarjalno prilagodimo. Za Nemce so vedno zanimive učne ure slovenščine, za slovenske dijake pa je zlasti koristen pouk nemščine v »originalu«. Mentorji izmenjave, ki v projektu Scheinfeld sodelujemo že vrsto let, pri dijakih spremljamo napredek v nemščini, ki je znaten ravno zaradi neposrednega stika z nemščino v avtentičnem okolju. Za vedno se jim vtisne spoznanje, da se je možno sporazumeti, četudi ne govoriš izborno in slovnično brezhibno. Enako pomembna kot napredek v znanju nemščine je izkušnja bivanja pri partnerskih družinah. Za nemške in slovenske dijake je večdnevna selitev iz vsakdanje rutine v nek nov svet, v družine, kjer govorijo drugače, imajo druge navade in drugačno hrano, velikaživljenjska izkušnja.

Ob pouku organiziramo v času izmenjave tudi dve ekskurziji po Sloveniji, ki sta namenjeni spoznavanju kulturnih in turističnih znamenitosti. Našim nemškim prijateljem z veseljem pokažemo Portorož, Postojnsko jamo, Bled, Celje, Maribor ali Ptuj. Ponosno jih popeljemo po Zasavju, po naših hribih in dolinah, odpiramo jim naše domove. Tudi mi smo deležni enakega gostoljubja v Nemčiji. Z veseljem ugotavljamo, da pregovorna nemška zadržanost pravzaprav ne drži. Nemci so zelo topli in odprti ljudje. Radi imajo svoj »nemški red«, vendar so zelo gostoljubni. Naši dijaki si na izletih ogledujejo Rothenburg ob der Tauber, Würzburg, Nürnberg, Bamberg, Frankfurt am Main in veliko drugega.

Potrebno je poudariti, da je vsakoletna izmenjava organizacijsko in finančno velik projekt. Ob že omenjeni podpori šolskega vodstva in kolegialni pripravljenosti profesorjev, je prav omeniti prispevek lokalne skupnosti, vsakoletnega sprejema pri županu in pripravljenost zasavskega gospodarstva, kjer so nam vselej gostoljubno odprli vrata in pokazali proizvodnjo, nas pogostili in poskrbeli za del prijetnega bivanja nemških gostov v Sloveniji.

Izmenjava dijakom ne nudi le običajnega šolskega znanja.Mednarodna izmenjava kot smo jo zastavili na GESŠ Trbovlje daje veliko več: možnost avtentičnega sporazumevanja v tujih jezikih, zlasti uporaba nemščine v praksi, razvoj komunikacijskih veščin, medkulturno učenje o drugi deželi, kulturi, ljudeh in prehrani. Zelo pomembno je tudi pridobivanje socialnih veščin, sklepanje prijateljstev, rast samozavesti ter povečanje samostojnosti in tolerance.

Marjetka Kafel, mentorica izmenjave na GESŠ Trbovlje

 N a poti v Scheinfeld 1994

Pouk v nemščini

Sprejem dijakov na Občini Trbovlje

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top