Ureditev varnega območja za pešce v Kovinarskem naselju

Občina Trbovlje v letošnjem letu načrtuje izgradnjo hodnika za pešce v Kovinarskem naselju, in sicer od križišča regionalne ceste in javne poti mimo večstanovanjskih objektov z naslovi Kovinarsko naselje 1, 2 in 3.

Hodnik za pešce bo torej potekal po levi strani ceste in bo zagotavljal varnejšo pot. Občina Trbovlje je že od leta 2005 prejemnica naziva “Občina po meri invalidov”, zato bomo tudi pri izgradnji omenjenega hodnika za pešce to upoštevali in ga bodo lahko uporabljali vsi občani. Kjer bo potrebno, bodo namreč urejene klančine za lažji dostop invalidov, mamic z vozički in vse ostale. V sklopu del se bo uredil tudi prehod za pešce.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top