Ureditev cestnega odseka Vasle in Knezdol

Poletne mesece smo na občini izkoristili tudi za ureditev dotrajanih cestnih odsekov. Tako poteka obnova dela ceste na Knezdolu, kjer bo urejeno odvodnjavanje, uredil se bo spodnji in zgornji ustroj ceste ob koncu del pa se bo uredila še asfaltaža ceste. Hkrati se bo na mestih, kjer je to potrebno, uredila še drenaža. Na približno 150 metrskem odseku pa se bodo obnovili tudi prepusti pod cesto oziroma bo v Knezdolu urejen en večji prepust.

Poleg cestnega odseka na Knezdolu smo z urejanjem začeli tudi na odseku Vasle, kjer bo odstranjeno makadamsko vozišče v debelini 50 cm. Makadam bomo nadomestili z ustreznim tamponskim drobljencem in kamnito posteljico, kar bo zagotavljalo kakovostno podlago asfaltu. Prav tako kot na odseku Knezdol, se bo tudi tukaj ob koncu del uredila asfaltaža cestišča v dolžini približno 170 metrov.

Tako bomo v letošnjem letu obnovili še dva izmed dotrajanih cestnih odsekov izven središča mesta in občanom tako omogočili varnejšo prometno infrastrukturo. 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top