Ureditev avtobusnih postajališč

Ureditev voznih redov avtobusov ter urejenost avtobusnih postajališč je ena izmed osnov urejenosti mesta, zato je Občina Trbovlje letos pristopila k urejanju le-teh.

Tako smo vse kovinske avtobusne postaje (kar 11 jih je) v zadnjem mesecu očistili ter posamezna postajališča uredili s preglednejšimi, ličnimi označbami. Do konca meseca oktobra bodo tako na novo urejene avtobusne postaje, na katerih bodo tudi uokvirjeni vozni redi.
Na pokopališču Gabrsko pa smo skupaj s Komunalo Trbovlje, d. o. o. pristopili k ureditvi nove avtobusne postaje.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top