Uradno potrjena evropska in državna sredstva za Zasavski podjetniški inkubator

Z velikim veseljem sporočamo, da bo Občina Trbovlje za vzpostavitev Zasavskega podjetniškega inkubatorja (ZPI) s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj prejela približno 1,2 milijona evrov evropskih sredstev in še dodatnih približno 410.000 evrov sredstev iz državnega proračuna.

 

Projekt Zasavskega podjetniškega inkubatorja je vreden približno 2 milijona evrov. Njegov namen pa je vzpostavitev ustrezne infrastrukture oziroma podpora zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti, tako na področju storitev kot fizičnih proizvodov, s čimer želimo spodbuditi razvoj gospodarstva v Trbovljah.

 

ZPI, kot spodbuda inovativnim posameznikom in prodornim podjetjem

 

Zasavski podjetniški inkubator bo namenjen podpori mladim in prodornim podjetjem ter inovativnim posameznikom. Hkrati pa bo podjetniški inkubator omogočal dvig števila novonastalih podjetij in povečal možnost preživetja podjetij v zgodnjih fazah razvoja. Z vzpostavitvijo Zasavskega podjetniškega inkubatorja bodo pozitivni vplivi vidni predvsem v zmanjšanju brezposelnosti, kot tudi pri razvoju človeškega potenciala.

 

Zasavski podjetniški inkubator bo predstavljal idealno priložnost, ki bo zajela vse znanje in izkušnje, ki so se v Trbovljah kopičili desetletja. Predvsem iz področja strojništva, slednje pa se bo nadgradilo z novimi metodami in tehnologijami ter prešlo v industrijo 4.0. Vključene bodo namreč »pametne tovarne« (novi izdelki, digitalizacija procesov, nove rešitve …) in moderni materiali.

 

ZPI bo tako omogočal ustvarjanje novih podjemov preko zagona in delovanja podjetij, tako obstoječih kot tudi »start-up«. Takšno okolje bo ustvarilo klimo za podjetništvo preko promocije podjetništva in uspešnih zgodb, širilo zavedanje o novih poslovnih priložnostih, spremenilo dojemanje podjetnosti, inovativnosti in podjetništva ter okrepilo storitve podjetniškega podpornega okolja. V okviru operacije se bo izboljšal potencial podjetij za internacionalizacijo v nadaljnjih fazah razvoja, povečalo se bo število novih delovnih mest, izboljšalo se bo tudi poslovno okolje. Operacija bo imela širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive ter imela prispevek k spodbujanju regionalnega razvoja, kar je v naši občini ključnega pomena za razvoj občine in regije kot celote.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top