Uporabljate zbirni center?

Trbovlje,7. september 2012 –Sodelavci družbe Slopak bodo v sodelovanju s komunalnim podjetjem Trbovlje pripravili presenečenja za obiskovalce zbirnega centra Neža.Prvih pet obiskovalcev, ki bodo na zbirni center ob določeni uri pripeljali ločeno zbrane odpadke, ki sodijo v ta center, bodo nagradili s prijetnimi presenečenji.

Nagrajevanje obiskovalcev poteka v okviru evropskega projekta Ločujmo odpadke. V družbi Slopak bodo obiskali 120 zbirnih centrov po vsej državi. S tem bodo prispevali k spodbujanju pravilnegaločevanja odpadkov. Projekt sofinancira Evropska unija v okviru finančnega mehanizma LIFE+. Med prvimi centri, kjer bo potekalo nagrajevanje so bili izbrani zbirni center Neža, Trbovlje, zbirni center Zagorje ob Savi in zbirni center Širjava, Litija.

Prvih pet obiskovalcev, ki bodo na zbirni center prinesli ločeno zbrane odpadke, bo ekipo s prijetn imi presenečenji lahko srečalo v naslednjem terminu:

ponedeljek, 10. september ob 10.30 uri
 

V zbirnih centrih lahko oddamo:papir, karton vključno z embala žo iz papirja in kartona, različne vrste stekla vključno z embalažo iz stekla, različno odpadno embalažo (plastično, kovinsko, sestavljeno, stiropor), les vključno z embalažo iz lesa, plastiko, kovine, folije, zeleni vrtni odpad (obrezi dreves in grmičevja, pokošena trava), kosovne odpadke, električno in elektronsko opremo, odpadna jedilna olja, nevarne odpadke iz gospodinjstev, izrabljene gume, gradbene odpadke iz gospodinjstev (beton, opeka, ploščice, keramika, …).

Več o projektu:

Projekt Ločujmo odpadke vodi družba Slopak d.o.o., partner je Delo d.d. Projekt sofinancira Evropska unija s podporo finančnega mehanizma LIFE+. Več o projektu na www.slopak.si/locujmo_odpadke , kjer lahko spremljate tudi seznam obiska zbirnih centrov.

Dodatne informacije:

Tjaša Kranjec, Slopak d.o.o.

01 5600 252

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top