Upokojenci, socialno šibke osebe in občine v letu 2017 do 100 % subvencij za zamenjavo kurilnih naprav

Konec leta 2015 je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (www.ekosklad.si) objavil javni poziv za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, kamor spada tudi Občina Trbovlje.

Spodbuda je upravičenim socialno šibkim osebam, ki so lastniki stanovanj, lahko dodeljena le na območjih degradiranih občin tam, kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja. Sredstva v letu 2016 tudi zaradi omejitev glede upravičenih oseb niso bila porabljena, ker pa na Eko skladu želijo spodbuditi čim več naložb zamenjave neustreznih kurilnih naprav z novimi, bodo predvidoma v letu 2017 omenjena razpisana sredstva v skupni višini 1,0 mio EUR lahko za navedeni ukrep zamenjave starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi na lesno biomaso namenjena tudi upokojenim občanom, ki so lastniki stanovanj, in občinam za stanovanja v lasti občin na območjih degradiranih občin, kjer občinski akt ali lokalni energetski koncept ne določa drugega prednostnega načina ogrevanja.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top