Ulični zbiralniki za e-odpadke (odpadno električno in elektronsko opremo) in odpadne baterije

Družba ZEOS, d.o.o. je v začetku oktobra 2016 v Zasavju namestila 30 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije, od tega 5 v Trbovljah. Nameščeni so na naslednjih lokacijah:

– Savinjska cesta pri Miku
– Ulica Sallaumines 3
– Ulica 1. junija 4
– Trg revolucije 18
– Kolonija 1. maja 26

Namenjeni so zbiranju e-odpadkov, torej odpadnih naprav, ki za svoje delovanje potrebujejo električni tok oz. jih napajajo baterije ali akumulatorji.
V uličnih zbiralnikih bomo zbirali male gospodinjske aparate: mešalnike, kavne mlinčke, avtomate za kavo, opekače, cvrtnike, likalnike, pa telefonske aparate, prenosne telefone, fene, kaloriferje, ventilatorje, računalniške miške in tipkovnice, razne adapterje, fotoaparate in kamere in odpadne baterije. Te odpadke damo v zbiralnik kar brez plastične vrečke.
E-odpadki in baterije vsebujejo kovine, predvsem težke kovine (cink, svinec, kadmij, kobalt, mangan, litij, živo srebro idr.), ki na okolje, človeka in druga živa bitja delujejo strupeno. Zato jih zbiramo ločeno od drugih odpadkov in jih oddamo v za to namenjene zbiralnike. Družba ZEOS d.o.o. bo te ulične zbiralnike praznila in prevzemala e-odpadke, pa tudi poskrbela, da bodo odpadki strokovno razstavljeni, izločene kovine pa bodo uporabljene kot sekundarne surovine za nove izdelke.
Večje e-odpadke: hladilnike, zamrzovalnike, pralne in pomivalne stroje, mikrovalovne pečice, sesalce, televizorje, računalnike, akumulatorje, pa tudi sijalke, je potrebno pripeljati v zbirni center Neža. Tu jih prav tako prevzame pooblaščeni prevzemnik teh odpadkov.
Če pa tovrstne naprave še delujejo, pa jih več ne potrebujemo, jih lahko podarimo t. i. centrom ponovne uporabe. V Trbovljah imata to vlogo Ropotarn’ca v stavbi bivše Mehanike (kontakt: 040 195 139, 030 694 550) in prodajalna Stara šola na tržnici (kontakt: 040 709 983, 068 628 854).

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top