Ukrepi za spodbujanje kmetijstva in podeželja v Trbovljah se že izvajajo

Ob koncu leta 2019 je Občina Trbovlje objavila Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja kmetijstva in podeželja v Občini Trbovlje za leto 2020. Razpisna sredstva so bila na voljo v višini 10.000 evrov, in sicer za tri ukrepe. Za naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, drugi ukrep, ki se je nanašal na objavljeni razpis je urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov ter kot zadnji, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov in naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji.

 

Upravičenci do sofinanciranja ukrepov in spodbujanja kmetijstva in podeželja v Trbovljah že izvajajo potrebne ukrepe, hkrati pa na podlagi dodeljeni sredstev javnega razpisa že prejemamo zahtevke za izplačilo.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top