Tudi na državnih vajah ne gre brez Trboveljčanov

V soboto je potekala državna vaja podvodne reševalne službe Slovenije » Kočevje 2013« na kateri je sodelovalo preko 130 potapljačev reševalcev, 30 gasilcev, pripadnikov nujne medicinske pomoči, ter štab CZ občine Kočevje. 

Predpostavka vaje je bila, da se potopi čoln z štirimi ribiči, kateri so pogrešani. Vajo je organiziral in vodil Trboveljčan Simon Las, namestnik načelnika podvodne reševalne službe Slovenije. Vaja je služila kot najvišja stopnja usposabljanja vseh sodelujočih subjektov v organizacijsko in kompleksno čim bolj realnih razmerah. Zahtevala je usklajene aktivnosti vseh sodelujočih enot, služb in organov od same nesreče, obveščanja in aktiviranja preko štv. 112, dostopov do prizadetih območij, organiziranja in izvajanja reševalnih in drugih aktivnosti.

Najzahtevnejše aktivnosti v vaji so bile namenjene prav procesom vodenja kompleksne intervencije, kajti nesreče v zadnjih letih (Blanca, Zbiljsko jezero, Soča, Kočevsko jezero) so pokazale potrebo po enovitem vodenju enot na terenu. Vajo je ocenjeval inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po besedah inšpektorice. Mateje Blažej je bila vaja zelo uspešna, še posebej z vidika vodenja, koordinacij med enotami, ter komuniciranjem z ReCo Ljubljana. (112). Končna ocena vaje bo znana po analizi vseh 3 ocenjevalcev.
Vajo so si poleg mnogih občanov, predstavnikov lokalne skupnosti ogledali tudi predstavniki URSZR, ter vodilni strokovnjaki s področja zaščite in reševanja.

Eden izmed ocenjevalcev je bil Leopold Jere (izkušen reševalec)  iz Društva za podvodne dejavnosti Trbovlje.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top