Tudi letos slavnostna podelitev spričeval in certifikatov na ZLU

Na Zasavski ljudski univerzi smo v torek, 8. 7. 2014 pripravili sedaj že  tradicionalno podelitev  javnih listin petinštiridesetim udeležencem, ki so bili šolskem letu 2013/2014 vključeni v  različne programe usposabljanja in izobraževanja odraslih. Svečana podelitev s krajšim kulturnim programom je potekala  v prostorih ZLU Zagorje. Zbrane je nagovoril in jim za dosežen uspeh čestital direktor ZLU g. Tone Bezgovšek.

 

Najprej je certifikate NPK prejelo petnajst kandidatov, ki so dan prej uspešno opravili praktično preverjanje za nacionalno poklicno kvalifikacijo za poklic pomočnika kuharja. Šest  kandidatov je uspešno zaključilo osnovno šolo za odrasle, trije pa program srednjega poklicnega izobraževanja trgovec. Enaindvajset kandidatov je zaključilo programe srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno tehniškega izobraževanja oz. poklicni tečaj po programih logistični tehnik, ekonomski tehnik, zdravstvena nega in predšolska vzgoja.

 

Odrasli, ki se usposabljajo in šolajo izredno so znova dokazali, da so motivirani in imajo željo po novih znanjih.  Sebi in drugim so dokazali, da  je za učenje vedno pravi čas in upravičeno so lahko zelo ponosni nase in svoje dosežke. Znanje je tisto, kar človek ima in mu ga nihče ne more vzeti in znanje je tisto,  ki odpira vrata številnim priložnostim kariero za boljšo prihodnost.

 

Podelitev_2014

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top