Tretji javni poziv za vključitev v program Podjetno v svet podjetništva za območje Hrastnika in Trbovelj

Regionalni center za razvoj je 13. aprila 2015 objavil tretji javni poziv za vključitev v program Podjetno v svet podjetništva za območje Hrastnika in Trbovelj (PVSP HRT).

Nanj se lahko prijavijo brezposelni iz občin Hrastnik in Trbovlje, ki želijo uresničiti svojo poslovno idejo, pri čemer ni nobenih omejitev glede starosti in izobrazbe. Strokovna komisija bo med prijavljenimi izbrala enajst posameznikov, izbirni kriteriji pa bodo podjetniška ideja in njena uresničljivost, podjetniške lastnosti kandidata, njegova znanja, veščine in izkušnje ter njegova motiviranost.
Izbrani kandidati bodo sklenili delovno razmerje za čas štirih mesecev, ki jih bodo v celoti namenili razvoju svoje podjetniške ideje in nabiranju znanj za lastno podjetniško pot. V tem času jim pripada minimalna plača in vsa nadomestila v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Usposabljanje se bo začelo junija, potekalo pa bo v RR centru v Hrastniku, kjer bo udeležencem na voljo urejeno delovno okolje ter vsa potrebna strokovna pomoč mentorjev in svetovalcev.
Rok za oddajo vlog se izteče v sredo, 13. maja 2015, vsi potrebni obrazci, ki jih morajo prijavitelji izpolniti, pa so skupaj z razpisom objavljeni na spletni strani Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si. Dodatne informacije nudijo Petra Kovač Smrkolj (telefon: 03-56-60-504; e-pošta: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si), Mihael Gornik (telefon: 03-56-60-530; e-pošta: mihael.gornik@rcr-zasavje.si) in Jernej Lipar (telefon: 03-56-60-566; e-pošta: jernej.lipar@rcr-zasavje.si).

Več na: http://www.rcr-zasavje.si/si/informacijsko-sredisce/razpisi/70-tretji-javni-poziv-za-vkljucitev-v-pvsp-hrt.html

 

 

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top