Trbovlje – novomedijsko mesto

Začetek vsega je bil seveda v rovih. Pod zemljo. Nič nenavadnega za naše kraje. Debate in ideje so se namreč porajale v katakombah Delavskega doma Trbovlje, oziroma bolj natančno, v prostorih likovnega društva RELIK. Skupni interes, radovednost in želja po odkrivanju in raziskovanju neskončnih polj vizualne umetnosti, kjer omejitev predstavlja nebo, so bile ogromne. Svoj nemir in strahove smo transformirali v kreativnost. Nekateri smo se odločili za nadaljevanje raziskovanja ter spoznavanja vizualne paradigme na različnih umetnostnih univerzah doma in v tujini, pa vendar smo ostali zvesti revirskemu duhu. Mesto Trbovlje ima bogato kulturno in umetniško tradicijo. Iz našega majhnega industrijskega mesta izhajajo mnogi kulturniki in umetniki, ki so zaznamovali slovensko umetniško sceno v 20. stoletju. Trbovlje imajo zgodovino svoje avantgarde, ki kot taka predstavlja velik kapital in potencial za nadgradnjo z novimi vizualnimi praksami, naslonjenimi na revolucionarno preteklost ter delavsko paradigmo. V mislih imam seveda KUNSTWERK projekt Trbovlje – novomedijsko mesto (TNM). Omenjeni projekt pomeni marsikomu, ne samo meni, kar nekakšno prelomnico v življenju. Moja odločitev za nadaljevanje študija novo-medijske umetnosti je vsekakor posledica delovanja znotraj projekta TNM.
Ob dogodkih znotraj TNM (vsakoletni mednarodni festival novomedijske umetnosti Speculum Artium, mednarodni video festival DigitalBigScreen, vizualne razstave novomedijske produkcije, delavnice, predavanja itd.) pa se je zgodil tudi kopernjanski preobrat znotraj likovnega društva RELIK. Ta preobrat predstavlja formiranje kolektiva V.A.T. (Vizualna alternativa Trbovlje), nove sekcije znotraj društva RELIK. Pokazal se je namreč velik interes po raziskovanju tehnologije digitalnih medijev ter interaktivnih vmesnikov, kot izraznemu sredstvu ustvarjalca, produktorja na polju sodobnih vizualnih praks. Posamezni člani sekcije V.A.T. sodelujemo tudi z raznimi sorodnimi kolektivi in institucijami (DDT, TNM, KULT, MCT, KOLEKTIVA, Loke studio, Interface culture Linz), kar kaže odprtost in s tem pridobivanje novih dragocenih izkušenj in znanj.

V dobrih treh letih obstoja projekta TNM se je vzpostavila in okrepila vez z dunajsko (Universität für angewandte Kunst Wien) in linško umetniško univerzo (Interface Cultures Linz), kjer trenutno študiram tudi sama. Pomembna je vez z mestom Linz, ki prestavlja evropsko in svetovno središče novomedijske umetnosti.

Po podobni poti skuša hoditi tudi produkcijska ekipa projekta TNM. Vsako leto k sodelovanju povabimo tudi umetnike, predavatelje in kuratorje, ne samo iz študijskega oddelka novih medijev Interface culture iz Linza, ampak iz celega sveta (Velika Britanija, ZDA, Japonska, Nemčija, Mexico, Portugalska …).

Ti nam s svojim prispevkom na festivalu Speculum Artium pomagajo orati ledino vzpo-stavljanja prepoznavnosti Trbo-velj kot novomedijskega mesta ne samo v domovini, ampak tudi globalno.
Skratka, Trbovlje, rojstno mesto kreatorjev sodobne slovenske umetnosti, skupine Libach, Laibach Kunsta, Neue Slowenische kunst-a je obenem tudi sedež podjetja Dewesoft, katerega visokotehnološki pro-dukti omogočajo polete Naso-vih raket v vesolje. In ti dve paradigmi, nekako združeni v iskanju bodočnosti, kažejo skozi projekt TNM, da Trbovlje še niso rekle zadnje besede. Ali če povem drugače in si na tem mestu sposodim citat iz romana Piknik na robu ceste, bratov Strugatski:

Prav imate. Življenje pri nas je težko. Naše mestece je luknja. Zmeraj je bilo luknja. Ampak zdaj, “sem rekel,“ je luknja v prihodnost. Skoz to luknjo bodo prišle v naš ušivi svet take reči, da bo vse drugače. Življenje bo drugačno, boljše, vsakdo bo imel, kar bo hotel. To je ta luknja. Skoz to luknjo prihaja znanje. Ko pa bomo vse vedeli, bomo vsi obogateli, poleteli bomo med zvezde, šli bomo kamor koli. Takšna bo takrat ta naša luknja…

Maša Jazbec

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top