Temeljni prostorski dokument občine OPN podpisan

Z veseljem sporočamo, da je v petek, 6. novembra županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič podpisala temeljni prostorski dokument občine – OPN. Po osmih letih je bil namreč na oktobrski seji občinskega sveta sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje (OPN), s čimer bo prostorsko načrtovanje in gradnje lažje.

 

Z OPN bo možno urediti npr. heliport, vzpostavljeni bodo prostorski pogoji za ureditev oz. vzpostavitev industrijske cone Bukova gora, z OPN-jem smo rezervirali prostor za športno rekreacijske namene na Kipah in Ojstrem, v parku bo možna vzpostavitev premičnega objekta – stojnice za prodajo pijače in prigrizkov, kar prej ni bilo mogoče. Z novim OPN-jem se bo razveljavilo kar 110 izvedbenih prostorskih aktov Občine Trbovlje. OPN je temeljni in edini obvezen občinski prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. V njem so opredeljena tudi zazidljiva zemljišča, ter veljavni prostorsko ureditveni pogoji, ki določajo merila in pogoje za graditev objektov in druge posege v prostor (na območjih izven veljavnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, lokacijskih in zazidalnih načrtov).

 

DSC_0718 DSC_0725 DSC_0726 DSC_0728

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top