Teden mobilnosti na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje je zgrajena ob zelo prometni cesti. Vsi učenci naše šole morajo biti o prometu zelo dobro poučeni. K temu veliko pripomorejo učitelji in starši.

Večina učencev prihaja v šolo peš. Starejši hodijo v šolo samostojno, za mlajše pa poskrbijo babice, dedki, starši ali pa bratje in sestre, ki že obiskujejo višje razrede.

Nekateri se vozijo v šolo z avtobusom. Prihajajo iz različnih smeri; za učence prve triade poskrbijo učitelji. Pričakajo jih na avtobusni postaji ali pa jih pospremijo na avtobus.

V tednu mobilnosti smo izvedli več tematskih dejavnosti, s katerimi smo razvijali otrokov odnos do varnosti v prometu in pomen varovanja okolja.

Prvošolce je obiskal policist. Učenci so se ga razveselili, z njim prehodili pot, po kateri hodi v šolo največ učencev. Med potjo so opazovali prometne znake in ravnali po pravilih varne hoje, pridobivali spretnosti in navade za varno udeležbo v prometu. Učence je poučil tudi o rabi kresničke in rumene rutice. Po učnem sprehodu so se prvošolci pomerili še v prometnem kvizu.

Prvošolci so tudi odlični risarji. Na mavrično pobarvan risalni list so prilepili ali narisali velik avto, ki so ga okrasili z vzorčki. Razstavo njihovih izdelkov je na hodniku požela veliko pohval, saj so bili starši navdušeni nad njihovimi risbicami.

Prometna vsebina pa je bila prisotna tudi pri športu. Velik obroč je otrokom predstavljal volan, s katerim so usmerjali svoje vozilo po telovadnici. Avto pa jih je popeljal tudi v svet glasbe. Romana Kranjčan prepeva pesem o avtu, novo pesmico so se hitro naučili in se ob njej tudi razgibali.

Tednu mobilnosti so se pridružili še drugošolci in tretješolci. Veliko so se pogovarjali o prometu in tudi kaj narisali. Tudi njihove risbice so odlične.

S prometom pa nismo končali. Zelo pomemben je v našem življenju. Prometna vzgoja bo prisotna skozi vse šolsko leto.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top