Teden izobraževanja za trajnostni razvoj 30.5. do 5.6.

V državah EU bo letos že četrtič potekal Evropski teden trajnostnega razvoja, ki spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Pobudi se pridružuje tudi Zasavska ljudska univerza skupaj z ostalimi članicami Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZISS). Skupaj bomo organizirali Teden izobraževanja za trajnostni razvoj. V času od 31.5. do 5.6. se bo
odvilo 44 dogodkov s praktičnimi znanji za takojšnjo uporabo v vsakdanjem življenju. 


http://www.ziss.si/2018/05/11/teden-izobrazevanja-za-trajnostni-razvoj-2018-30-5-5-6-2018/


Zakaj ozaveščamo in izobražujemo za trajnostni razvoj?
Trajnostni razvoj je način razvoja človeške družbe, s katerim bi se izognili nevarnostim, ki jih povzroča osredotočenje na količinski materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in onesnaženjem okolja. Izobraževanje za trajnostni razvoj pa ne pomeni zgolj izobraževanje za ohranjanje naravnih virov, uporabo obnovljivih virov energije, ločevanje odpadkov, zmanjševanje onesnaževanja zraka, vode, zemlje, temveč temelji tudi na odpovedovanju obstoječim vzorcem vedenja. Tako lahko vsak posameznik pripomore k ohranjanju našega planeta.

 

Na Zasavski ljudski univerzi smo v okviru projekta Večgeneracijski center Zasavje pripravili tri zanimive brezplačne delavnice na temo trajnostnega razvoja:
četrtek, 31. 5. 2018, ob 10.00, Rudarski dom Trbovlje
»LEGO« SISTEM PREDELAVE ODPADNIH SUROVIN NA DOMAČI NAČIN: delavnico, ki jo bo vodil Zvonko Keršič, je namenjena predstavitvi primerov ponovne uporabe odpadnih surovin in uporabnosti v vsakdanjem življenju.
ponedeljek, 4. 6. 2018, ob 9.00 in 16.00, Akvaponski vrt, Neža 36 b, Trbovlje
OGLED IN PREDSTAVITEV AKVAPONSKEGA SISTEMA GOJENJA RASTLIN V SOŽITJU Z RIBAMI:
akvaponski sistem je način gojenja rastlin v sožitju z ribami. Temelji na zaprtem kroženju vode, v katerem se pretaka gnojilo, ki ga prispevajo ribe v sistemu. Prednosti takšnega sistema pred klasičnim vrtičkarstvom so: neodvisnost od vremenskih razmer, ni okopavanja, pletja, gnojenja. Akvaponski sistem lahko postavimo. Vodi Vladislava Narat.
torek, 5. 6. 2018, ob 10.00, Rudarski dom, Trbovlje
VARČEVANJE V GOSPODINJSTVU: delavnica je namenjena osveščanju na kakšne načine in koliko lahko privarčujemo pri smotrni rabi gospodinjskih aparatov in ekonomičnem ravnanju s hrano. Vodi Mateja Ocepek.


Vabljeni!

Teden izobrazevanja _trajnost_zasavje 2018

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top