Tečaj kreativnega pisanja – kratka zgodba

V prostorih Mladinskega centra Trbovlje se bo 30. septembra pričela delavnica kreativnega pisanja.

Spodbujanje literarne ustvarjalnosti, izkoriščanje različnih možnosti verbalnega sporočanja, razvijanje kreativnega mišljenja in kritičnosti do besedil ter razpravljanje o konkretnih literarnih temah in besedilih – vse to bo zahtevalo aktivno sodelovanje udeležencev.
Vodil jo bo priznani pisatelj Roman Rozina. Program bo potekal v več sklopih, vsak bo trajal 120 min z vmesnim odmorom. Zaključek bo kronan z izdajo zgodb, nastalih na delavnici.
Kotizacija znaša 30,oo evrov, ki se brezposelnim mladim do 29. leta v primeru polne prisotnosti v celoti povrne. Na voljo je 10 mest, prijave pošljite na mct@mct.si.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top